Dags att ta fullt ansvar

5 september 2019 10:00

Det är hög tid att den samlade tobaksbranschen tar eller åläggs sitt fulla ansvar för alla de direkta och indirekta skadeverkningar deras produkter har förorsakat och kommer att förorsaka sina konsumenter under decennier. Innan så sker finns det ingen som helst trovärdighet i branschens marknadsföring av rökfria produkter. Angående annonsen med rubriken En framtid utan cigaretter som har funnits i dagstidningar på senare tid med en leende bild av Philip Morris Norden-chef Anette Rosengren (AR). Detta är insmickrande bedräglig marknadsföring av ohälsa. Vad det handlar om är att Philip Morris International och tobaksbranschen i sin helhet försöker framställa sig som rökavvänjare och hälsofrämjare. Tobaksbranschens hela affärsidé har varit – och är alltjämt – att lura människor (främst barn och ungdom) in i nikotinberoende för att på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder.

Vad Sverige och hela världen behöver är tobaksfria miljöer och umgängesformer. Rökfria miljöer räcker inte längre, men det är detta som AR & Co försöker kvala in till. Allt för att kunna upprätta sin affärsidé och upprätthålla cynisk ekonomisk spekulation i människors ohälsa i all evighet. De så kallade ”rökfria produkter” som AR & Co försöker marknadsföra handlar uteslutande, om och hur de än är konstruerade, enbart om att upprätthålla det nikotinberoende, som deras konsumenter (rökare/snusare) sitter fast i. Allt handlar om att upprätthålla tobaksbranschens ekonomiska vinstintressen i människors ohälsa och syftar inte till något som helst positivt för konsumenterna.

Botemedlet mot detta är Tobacco Endgame rökfritt Sverige 2025 tobaksfritt2025.se som syftar till att ge våra politiker modet att vidta nödvändiga åtgärder för att sätta stopp för tobaksbranschens destruktiva affärsverksamhet. Låt oss rökare/snusare och alla andra tillsammans skapa den opinion som krävs för att sätta den samlade tobaksbranschen i konkurs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Hellgren