Dagliga insatser av medarbetarna

Bakom initiativet står ett 30-tal företag, samtliga östgötska kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Arbetsförmedlingen, Östsvenska Handelskammaren, Teknikföretagen, IF Metall, Unionen och Skill.

6 oktober 2019 10:00

"Jag trodde att det bara var på FN:s högkvarter man jobbade med sådana här frågor.” Orden kommer från en lärare vid ett samtal om östgötsk industri och vilka möjligheter som finns för ungdomar att ta sig an meningsfulla arbeten som bidrar till hållbarhet. Industrin i Östergötland står för en tredjedel av det samlade värdet av de varor och tjänster som produceras här, skapar sysselsättning – direkt och indirekt – för 42 000 personer i länet och bidrar till skatteintäkter som motsvarar drygt 7000 jobb inom offentlig sektor. Industrin har stor betydelse för en hållbar östgötsk ekonomi. Industri- och teknikföretagen säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

Ungdomarna som nu kliver ut på arbetsmarknaden har starka värderingar och vill förbättra världen under arbetstid. Att vara ett hållbart företag, gärna i flera av de aspekter som FN lyfter fram i de globala målen, är centralt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Då är det ett problem om skolans personal, som influerar ungdomarna i deras yrkesval, inte känner till hur industrin i Östergötland kan uppfylla de ungas drömmar.

Merparten av industri- och teknikföretagen i Östergötland har kommit en bra bit på väg i sitt hållbarhetsarbete, oavsett om det gäller ekonomiskt, socialt eller miljömässigt hållbar utveckling. För den som väljer en karriär inom industrin finns goda möjligheter att exempelvis vara med att utveckla nya, lätta material, klimatsmarta produkter och mer hållbara produktionsmetoder eller att bidra till integration och mångfald.

Ansvaret för att upplysa om dessa möjligheter vilar naturligtvis på företagen, men viktiga instanser i samhället behöver stötta och kunskapsöverföringen kan bara ske genom samverkan med skolan. Därför arrangeras nu för fjärde gången Industridag Östergötland för att ge lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare en rättvisande bild av hur det är att arbeta i en modern industri.

Bakom initiativet står ett 30-tal företag, samtliga östgötska kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Arbetsförmedlingen, Östsvenska Handelskammaren, Teknikföretagen, IF Metall, Unionen och Skill.

Under en heldag får deltagarna se hur östgötska industri- och teknikföretag bidrar till en mer hållbar värld genom exempelvis Arla Plasts kretsloppstänk med återanvändning av både eget och kunders restmaterial, Holmens bidrag till cirkulär ekonomi från skog och råvara till en slutprodukt som sedan kan återvinnas, Saabs mångfaldsarbete och DanagårdLithos vindkraftssatsning.

För det är inte bara på FN:s högkvarter i New York som det går att förändra världen. Det sker dagligen av ingenjörer, montörer, konstruktörer, svetsare och produktionstekniker inom den östgötska industrin. Nu behöver den verkligheten nå de unga, så att de kan bidra till ett hållbart Östergötland och en hållbar värld.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Lundin CEO Holmen Paper Henrik Håkansson VD, Arla Plast Jonas Hjelm chef Saabs affärsområde Aeronautics Annika Arpfors Regionchef, Teknikföretagen Kenth Gustafsson Ordförande, IF Metall Östergötland Malin Engström Regionchef, Unionen Öst Annika Franzén ordförande, Teknikcollege Östergötland