Då skulle allt kunna rasa ihop

6 augusti 2019 10:00

Sverige står inför stora ekonomiska problem. Trots att Sverige är en av EU:s ledande kunskapsekonomier har välståndsutvecklingen stagnerat. Per invånare förväntas det knappt finnas någon tillväxt alls i år. Hushållen är kraftigt belånade och sysselsättningen hålls uppe genom ett dussintals program där staten betalar företag för att anställa personer som annars skulle vara arbetslösa. De statliga subventionerna och det faktum att Riksbanken trycker ut billiga pengar i ekonomin ger sken av att läget trots allt är bra, men den ekonomiska verkligheten är oroväckande.

De större företagen som står för huvuddelen av exporten flyttar gradvis ut sin verksamhet bort från Sverige. Inte bara enkla jobb, utan också forskning och utveckling bland storföretagen, flyttar gradvis bort från Sverige. Det är dags att vakna upp och inse att läget är allvarligt. Sverige behöver nya och växande företag som lägger grunden för framtidens välstånd.

Småföretagarnas Riksförbund har i en unik studie visat att det finns runt 350 000 företagsamma i Sverige, alltså personer som driver olika privata arbetsplatser. Det rör sig ofta om små verksamheter, till exempel kiosker, taxiverksamhet och caféer – men också industriverksamhet, hotell och moderna tjänsteföretag. Runt 70 procent av de företagsamma driver verksamhet med en till fyra anställda, medan övriga 30 procent har fem anställda eller fler. Mönstret är tydligt, ju fler företagsamma personer det finns i en kommun, desto bättre fungerar ekonomin.

Det har länge talats om behovet av bättre villkor för nya och växande företag, men fortfarande fortsätter höga skatter, svårigheter att få tag på personer med rätt kompetenser och stelbent offentlig byråkrati sätta stopp för företagens utveckling. Många kommuner tar vid sidan av de höga skatterna ut orimligt höga tillsynsavgifter från de lokala företagen. Kriminalitet och den otrygghet den för med sig börjar också bli ett reellt hot för många företags utveckling. Vi menar att förändring behövs. Det måste bli lönsamt och tryggt att driva företag.

Företagsamma personer är redan Sveriges hårdast arbetande personer, men belönas sällan för sitt hårda arbete och de stora ekonomiska risker som de tar. Det är uppenbart att ändring behövs. Landets jobbskapare behöver bättre villkor för att växa. Det är helt enkelt receptet för framtida jobbskapande och välstånd. Politiken på nationellt och lokalt plan måste börja ta företagares svåra situation på allvar. Reell förändring behövs för att realisera en företagsam renässans för Sverige.

I dagens Sverige är politiker från vänster till höger överens om att bättre villkor för små och växande företag är nyckeln till jobbskapande, ändå lyser förbättringar med sin frånvaro. Över åren har till exempel många löften kommit om att minska företagens regelkrångel, men fortfarande går mycket av småföretagares tid åt att fylla i papper för en myriad av myndigheter. Skattetrycket för företagsamma är tung, samtidigt som det offentliga inte tar tag i växande problem som kriminalitet mot näringslivet.

Sverige är idag en deltagare i Lyxfällan, vars ekonomi på ytan fungerar men som skulle rasa om räntan skulle tillbaka till normala nivåer. Precis som deltagarna i Lyxfällan är svenska politiker medvetna om problemen, men orkar inte erkänna problemen öppet och inte heller fullt ut ta tag i dem. Det första steget mot förbättring är att erkänna den ekonomiska verkligheten, och den andra är att införa de reformer som krävs för att mindre och växande företag ska få rimliga villkor. Då kan Sverige börja resan mot riktiga jobb och riktig tillväxt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nima Sanandaji utredare och teknologie doktor Erik Sjölander näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund