Då borde Löfven skämmas

10 maj 2019 09:15

Det rådgivande organet Arlandarådet vill bygga ut Arlanda till en fördubblad flygtrafik. Detta stöds av S, som enligt tidningsuppgifter lär vara redo att köra över både sina partners i Miljöpartiet och regeringens eget klimatpolitiska råd, som nyligen varnat för att Sveriges klimatarbete är för svagt.

Det svenska flygandets påverkan på klimatet är redan ungefär lika stor som personbilstrafikens. Att problemet kan lösas med biobränsle är en vacker men naiv tanke som nog inte ens flygförespråkarna verkligen tror på. Det kommer helt enkelt inte att finnas så mycket biobränsle att tillgå: merparten av all tillgänglig mark både i Sverige och utomlands är ju redan intecknad för produktionen av mat, trä och pappersmassa. För övrigt kan inte ens biobränsle ta bort all flygets klimatpåverkan: den s k höghöjdseffekten från utsläpp av kväveoxid och vattenånga kvarstår fortfarande.

Flyget debatteras nu allt mer, och många har börjat känna ”flygskam”. Om politikerna i de stora partierna genomdriver en fördubbling av Arlanda, tvärtemot all forskning och alla nationella och internationella klimatåtaganden, då borde politiker som Stefan Löfven och infrastrukturministern Tomas Eneroth känna en helt monumental flygskam. Jag hoppas att det inte blir så – det är inte för sent att bromsa planerna. Gör om, gör rätt!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingela Björck