Debatt Mark- och miljödomstolen har beslutat att i sitt yttrande till regeringen föreslå att försvarets tillstånd till skjutningar i Vättern ska gälla 10 år och att det ska ske 50 kalenderdagar per år. Detta får ses som ett rejält bottennapp. Nu kommer ärendet att hamna hos regeringen, som består av sossar och miljöpartister. Det vore politisk självmord om Miljöpartiet gick på Mark- och Miljödomstolens linje. Och för sossarna är det ett för dyrt pris att försöka köra över Miljöpartiet i denna fråga och därigenom riskera en regeringskris.

Om Miljöpartiet skulle vika sig i denna fråga, så kan man inte längre kalla dem för Miljöpartiet, utan snarare för Partiet. Nu litar jag på Miljöpartiet till 100 procent, så jag räknar med att regeringen inte ställer sig bakom Mark- och Miljödomstolens yttrande och tar det som sitt beslut. Mitt förslag är att regeringen ska besluta att flytta försvarets skjutövningar över Vättern till Älvdalens skjutfält.