Chockerande skillnader

17 februari 2017 06:15

Arbetsmarknadspolitiska rådet har nyligen presenterat en gedigen rapport om ”Tudelningen på arbetsmarknaden.” I går arrangerade rådet ett seminarium om rapporten. Jag var där och trängdes med många andra i hörsalen på Armémuseum i Stockholm.

Forskargruppen som tagit fram rapporten har ägnat sig åt djupdykning bland arbetsmarknadens siffror och statistik. Bland annat har forskarna jämfört ”heltidssysselsatta” i olika grupper. Statistiken har således rensats från olika former av deltids- och subventionerade jobb.

”Chockerande” skillnader träder fram, sa en av rådets forskare när hon kommenterade siffrorna i de torra diagrammen. 61 procent bland de inrikes födda är heltidssysselsatta medan till exempel endast 10 procent av kvinnor från Afrika som varit i Sverige mellan 5-10 år kan räknas som heltidssysselsatta.

Rådet föreslår i sammanfattning dels stora sänkningar av minimilönerna för lågkvalificerade jobb, dels utvecklade former av de anställningsstöd som enligt rådets forskning fungerar ganska bra för utomeuropeiskt födda. Rådet konstaterar också att det framförallt är brist på relevanta färdigheter – inte minst språkkunskaper – som grundlägger utanförskapet för många utomeuropeiskt födda invandrare.

Många av de medverkande på seminariet underströk att det steg för steg och rapport för rapport nu växer fram en kunskapsunderbyggd konsensus om hur problemen på arbetsmarknaden faktiskt ser ut. Näringsminister Mikael Damberg konstaterade till exempel att det är uteslutet att återvända till de nivåerna på invandringen som rådde innan regeringens tuffa stoppaket i november 2015.

Ulf Kristersson är ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna. Han slog huvudet på spiken när han pekade på att vi kommer att behöva välja väg framöver. Antingen rullar vi på som nu och får leva med problemen med segmenterat bidragsberoende och utanförskap. Eller så tar vi tag i problemen nu och genomför reformer som gör arbete till den främsta försörjningen för alla.

Torbjörn Johansson som är avtalssekreterare på LO var inne på samma linje. Det behöver ”ställas krav” på de nyanlända att de ska göra sig anställningsbara sa Johansson.

Problemen är jättestora. Tro inget annat. Men det känns som om diskussionen rullar alltmer åt rätt håll.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!