Beroende människor skuldbeläggs

20 oktober 2014 09:23

I dag och i morgon genomförs en stor konferens om svensk drogpolitik i Norrköping. Arrangörer är bland annat ett antal statliga myndigheter. 1000 personer som på olika sätt är verksamma inom området, huvudsakligen offentliganställda tjänstemän, väntas delta på konferensen.

Jag har följt denna konferens sedan 2008, och varje gång har jag slagits av att de som det handlar om, de som har problem med droger, aldrig är representerade i programmet. Det är väldigt mycket ”om” och inte så mycket ”tillsammans med”. Måhända är det bekvämt för de styrande att de som det talas om inte kan komma till tals på ett direkt och enkelt sätt? På årets konferens tar man dessvärre ett steg till och har med en programpunkt som skulle kunna klassificeras som ”mot”. I presentationstexten till Erik Leijonmarcks föredrag ”I narkotikahandelns spår” påstås ”Att använda narkotika förlänger militära konflikter, underminerar staters legitimitet, stimulerar korruption, smutsar ner miljön och försämrar världen.” Budskapet är än tydligare i den skrift som Leijonmarck var medförfattare till för några år sedan, en skrift som t.ex. Göteborgs kommun sprider i dagarna: ”De som använder narkotika hjälper den grova organiserade brottsligheten att förstöra våra samhällen, de stöder terrorism och människosmuggling, de förlänger inbördeskrig, de motverkar fattigdomsbekämpning". Finansiär av denna skrift var Socialstyrelsen.

Denna stigmatisering försvårar inte bara tillvaron utan riskar dessutom att förlänga tiden i ett beroende. Det är ett onödigt högt pris att betala för att samhällets instanser väljer att skuldbelägga individer som av ett eller annat skäl hamnat i ett beroende av narkotika.

Merparten av det Leijonmarck tar upp är ett resultat av "kriget mot narkotika", beslutat av politiker och verkställt av olika lagupprätthållande instanser. Men han offrar hellre de som redan är i en utsatt position. Frågan är dock varför våra myndigheter vill sprida detta budskap?

Om arrangörsgruppen för konferensen har några etiska riktlinjer värda namnet så borde deltagarna som bokat sig för Leijonmarcks föredrag i morgon mötas av en skylt med ”Inställt” på!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Callmyr Författare och narkotikadebattör