Beroende av fossila bränslen

25 mars 2019 10:00

Det är ledsamt att Widar Andersson i sin ledare, Ett mer vuxet klimat i Folkbladet 23 februari förminskar och förlöjligar särskilt yngre miljöaktivister. Widar har rätt i att ny teknik behövs, men han tar inte med att politiken måste ställa krav på affärs- och industrikapitalet. Det är uppenbar risk att kapitalägarna och deras utomordentligt högt betalda chefer annars bara agerar efter egenintresset – öka sina egna rikedomar - på bekostnad av miljön och folkflertalets livskvalitet.

De stora energibolagen t.ex. BP, Exxon och Shell har utvecklat teknik för att utvinna bergolja från havsdjup på över 1000 meter, och orsakat stora miljöskador, fossilgas ur berggrunden genom fracking, vilket förgiftat människornas vattentäkter och tjärsandolja som har ännu större klimatpåverkan än bergolja och som ödelägger stora områden till ”månlandskap” i Kanada. De stora energibolagens planerar för ökad energianvändning de närmaste 20 åren och för att bergolje- och fossilgasförbränningen ska öka kraftigt och att endast stenkolförbränningen kommer att minska. Dessa planer går inte alls i Parisavtalets riktning.

Vi behöver gå över till att låta bergolja, fossilgas och stenkol stanna kvar i jorden, för att de riskabla klimatförändringarna inte

ska fortsätta, men de stora energibolagen ökar istället utvinningen för att de fortfarande kan göra väldiga vinster på den. De kommer inte självmant att avveckla sin verksamhet och låta de fossila bränslena stanna kvar i jorden. De kommer att fortsätta exploateringen och förstörelsen så länge de tjänar på det.

Denna girighet angriper, Greta Thunberg, 16-åringen som på kort tid blivit världskändis för sitt klimatengagemang, och sina uppmaningar till politikerna att agera och ställa krav i klimatfrågan istället för att passivt se på. Att hon också för fram lämpligheten att minska flygtrafiken istället för att öka den är helt logiskt eftersom flyget är det mest energikrävande transportslaget, och dessutom är mest beroende av fossila bränslen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulf Nilsson (MP) Per Hallström (MP