Bedrövligt av media

25 januari 2016 06:00

Få saker utgör slappare journalistik än att slänga sig med begreppet ”facket”. Om det var viktigt att precisera språkbruket före skriverierna om Kommunal blev det än viktigare därefter. Svepande generaliseringar utifrån en enskild facklig organisations agerande är bedrövligt. Att tala om ”facket” är lika nyanserat som att klumpa ihop ”politiker”. Uppenbart finns på sina håll behov av en grundkurs i arbetsmarknadskunskap. Så håll till godo!

I Sverige verkar tre fackliga centralorganisationer. LO består av fjorton förbund som organiserar arbetaryrken och har politisk koppling till socialdemokratin. Här återfinns Kommunal som är störst i landet men också Musikerförbundet med sina 2 600 medlemmar. Fjorton är likaså antalet TCO-förbund som gör anspråk på att organisera ”tjänstemän”. Även här samlas större och mindre förbund med skilda ställningstaganden och organisationsprinciper.

Saco företräder landets akademiker genom centralorganisationens 23 förbund. Här trängs läkare och jurister med sjöbefäl och farmaceuter. Akademikerförbunden utmärks av kombinationen fack- och professionsförbund och förekomsten av Sveriges största fackliga studentrörelse. Understrykas bör att förbunden inom TCO och Saco saknar partipolitik koppling och tillsammans organiserar en majoritet av alla fackligt anslutna.

Totalt finns över 50 fackförbund - några står utanför centralorganisationerna - som i runda slängar samlar 3,5 miljoner medlemmar. Visst finns ofta en kärna av rådgivning, förhandlings- och rättshjälp samt tecknandet av kollektivavtal. Men spännvidden är enorm mellan syndikalister och veterinärer. Utöver att organisera vitt skilda grupper representerar fackliga förbund skiftande kulturer, ställningstaganden och värdegrunder.

Somliga fokuserar på ”motsättningen” gentemot arbetsgivarna medan andra tänker ”win-win”, Somliga ”företräder” sina medlemmar medan andra ”coachar” dem. Attraktiviteten i medlemserbjudandet tycks också variera för den som studerar medlemstalens utveckling. Var och en får bli salig på sin fason. Uppgiften att tillsammans med arbetsgivarorganisationerna upprätthålla den svenska modellen är hur som helst alltför angelägen för att solkas av okunniga skriverier om ”facket”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!