Att skära ner kostar pengar

Det kommer att medföra längre väntan på biståndsbeslut, en ökande oro hos personer som behöver vårt stöd och sist men inte minst kommer det att medföra en ökad stress för vår personal.

21 maj 2019 10:00

Vänsterpartiet ser med oro på det nya besparingsförslag som socialnämnden har att hantera i juni. Redan den andra januari i år tog nämnden beslut om besparingar på cirka 14 miljoner kronor som ålagts nämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige i december.

Nu är det dags igen!

Nämnden ska spara fem miljoner kronor till som ska beslutas i juni. Vänsterpartiet hävdar att nämndens budget är underfinansierad redan från början och att det inte finns utrymme för fler besparingar. Norrköpings befolkning växer, vilket vi välkomnar. Men detta medför också att även personer med behov av våra insatser ökar.

Enligt nuvarande budgetmodell görs ingen volymuppräkning som Socialnämnden kan tillgodogöra sig.

Det måste vara slut med att spara på barn, unga och vuxna med särskilda behov! Att skära ner på personal medför en större kostnad i slutänden.

Det kommer att medföra längre väntan på biståndsbeslut, en ökande oro hos personer som behöver vårt stöd och sist men inte minst kommer det att medföra en ökad stress för vår personal.

Det är inte möjligt för Socialnämnden att lägga ner fler verksamheter.

Vi måste lyfta ekonomin till en diskussion med Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens presidier.

Vänsterpartiet yrkade på att sådana diskussioner skulle genomförts redan i april. Men då fick vi inget gehör för det i nämnden.

Vart går smärtgränsen för Kvartetten?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson (V) ledamot Socialnämnden Emir Ajanovic (V) ersättare Socialnämnden