Att förtjäna en guldmedalj

12 mars 2019 10:00

Elitidrottens framgångar kan tillskrivas alla de miljoner idrottare, tränare och föreningsledare som dagligen kämpar i hallar och på grusplaner. Satsningarna på junior- och breddidrott är en förutsättning för eliten. Ju fler som får goda möjligheter att ägna sig åt idrott, desto fler världsstjärnor kommer vi att få fram.

Trots det kämpar i dag många flickor och kvinnor för att kunna idrotta på samma villkor som herrarna, på grund av den sneda fördelningen av ekonomiska resurser. För varje sponsorkrona till damidrott, får herridrotten fyra enligt organisationen Fairpay. Detta trots att nästan lika många kvinnor som män ägnar sig åt idrott.

Totalt bidrar sponsorer med 4,8 miljarder kronor till idrottsrörelsen varje år, varav 60 procent investeras på lokal eller regional nivå. För att göra något åt den ojämställda fördelningen behöver dels idrottsförbund se över sitt jämställdhetsarbete. Men ansvaret ligger också på våra politiker att se över hur stödet till idrottsrörelsen kan fördelas mer jämställt, och att ändra de förlegade skatteregler för sponsorer som missgynnar damidrotten.

Hur sponsorpengar till föreningar placeras påverkar i högsta grad utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle – och kan även bidra med affärsnytta. Företag som bidrar till samhällsutvecklingen bygger sitt varumärke, vilket stärker företagskulturen, skapar nya affärsmöjligheter och gör det enklare att rekrytera rätt personer.

Obos sponsrar svensk damfotboll med 40 miljoner kronor över en femårsperiod. Vi betalar också ut 75 000 kronor per spelare till de damallsvenska lag vars spelare kallas till landslaget. Vi gör det för att vi vill att hela Sverige ska leva, människor ska kunna bo och jobba där de vill och ägna sig åt sina fritidsintressen på lika villkor. Nu hoppas vi att fler företag aktivt börjar efterfråga att deras sponsorpengar ska bidra till ett mer jämställt samhälle. Så att Idrottssverige på sikt kan förtjäna guldmedalj även för jämställdhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Liiv bostadsutvecklaren Obos Sverige.