Återfall för uppfostran

De stora och "lite fina" mediebolagen kritiseras ofta för sätten att hantera frågor där invandring och SD ingår i innehållet. Då försvinner gärna granskningslusten i mediehusen.

Vid ett seminarium i Almedalen i somras förklarade Mittuniversitetets professor och medieforskare Las Nord situationen med dessa ord: "Det har med undantag för SD funnits konsensus i riksdagen kring flykting- och asylfrågor och medierna har passivt följt i politikens fotspår." (Journalisten)

Nu är det ju lite mer spretigt med de partipolitiska invandringsåsikterna. Å ena sidan har M, S och SD snarlika uppfattningar i flera sakfrågor. Å den andra sidan ligger C, MP och V nära varandra. Medan L och KD vinglar lite fram och tillbaka mellan Annie Lööf och Anna Kinberg Batra. Även medierna har blivit bättre och mer nyansrikt nyfikna i sina perspektiv på de frågor - migration, integration - som medborgarna håller bland de allra viktigaste i hela samhället.

Då och då sker emellertid trista återfall i maktnära uppfostringsjournalistik. I söndags kväll (26 mars) inledde SVT: s Aktuellt sin nyhetssändning klockan 21 med den "glada nyheten" om många utrikesfödda människor har fått sysselsättning. Enligt Aktuellt hade de 244 000 jobb som skapats i Sverige sedan 2008 gått till utrikes födda. En kvinna som hade arbete på Scania intervjuades. Inslaget pryddes av en banner där det i ett citat slogs fast att de utrikesfödda "Räddar vår ekonomi." Ehhh Nej. Det gör de inte.

Mer att läsa: Svenska massproblem behöver utmanas.

Givet den svenska kontexten finns det givetvis goda skäl att uppmärksamma att fler invandrare som arbetar är bra för såväl den enskilde invandraren som för svensk ekonomi. (Även om Aktuellts dribbel med statistiken lämnar en del övrigt att önska) Vad SVT inte berättar är att av de dryga 500 000 personer som invandrat sedan 2008 så är en majoritet fortfarande arbetslösa. De 22 procent av svenskarna som är invandrare/utländsk bakgrund står för mer än hälften av arbetslösheten och mer än 60 procent av socialbidragsutbetalningarna.

Mer att läsa: Kulturell extremism.

Pensionsmyndigheten gör prognosen att givet lågt arbetskraftsdeltagande och lägre löner så utgör varje utrikesfödd en minuspost på ungefär 800 000 kronor i pensionssystemet. För att nu bara nämna något.

Rätt skött är invandring en bra kulturell och ekonomisk affär. 1950- och 60-talens reglerade invandring boostade svensk ekonomi och samhällsliv. Det har inte de senaste tio årens oreglerade flykting- och anhöriginvandring gjort.

Det är bara fånigt att försöka hitta på nyheter om motsatsen.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa