Asylrätten har kört i väggen

5 mars 2016 06:00

En av de större framtidsfrågorna för Sverige är hur vi framöver ska förhålla oss till de stora folkvandringar som pågår från syd till nord och från öst till väst. Som det visat sig så har asylsystemet helt kört i väggen. Det är extremt ineffektivt och otroligt dyrt att hålla sig med ett mottagningssystem där det erfarenhetsmässigt visar sig att minst hälften av de asylsökande inte uppfyller villkoren. Under tiden - ibland flera år - även solklara avslagsfall från säkra länder tröskas runt i överbelastade juridiska system så står svenska staten för boende och dagersättning.

Enbart Migrationsverkets begäran om extraanslag för 2015 och 2016 motsvarar ett smärre snabbtågsbygge eller en stor satsning på bostadsbyggande. Istället för att skapa bestående och samhällsnyttiga värden så används nu alla dessa skattemiljarder till att hålla igång en tämligen samhällsonyttig och resursslukande maskin.

Ska Sverige kunna möta alla de förhoppningar och all den längtan efter ett bättre liv som driver på folkvandringarna på ett vettigt sätt så behöver invandrings/folkvandringspolitiken reformeras i grunden.

Jag har svårt att se att huvudspåret framöver skulle kunna vara något annat än arbetskraftsinvandring. Många av de människor som nu försöker ta sig in i landet genom asylsystemets problemorienterade nålsöga skulle sannolikt lika gärna kunna komma som arbetskraftsinvandrare. Där asylinvandraren pressas att meritera sig nedåt - slänga sina papper - sporras arbetskraftsinvandraren att meritera sig med kunskaper, färdigheter och papper.

I kombination med ett utökat kvotflyktingsystem - där människor hämtas från flyktingläger - och med förstärkt bistånd till FN: s finansiering av anständiga flyktingläger så skulle Sverige framgent kunna göra en solidarisk insats som präglas av nödvändig upplyst egennytta.

Att EU skulle fördela folkvandrarna "rättvist" mellan medlemsländerna är en orealistisk illusion. De murar och taggtrådar som nu vissa länder använder för att hindra människor att ta sig in i - och igenom - landet skulle få användas för att hindra människor från att ta sig ut från landet.

Jag förstår att regeringens "DubbelJohansson" Ylva och Morgan har fullt upp med att få någorlunda ordning och reda i det akuta läge som råder. Men det är viktigt att mitt i det dagliga bruset försöka orka med att spana lite framåt i tiden. Plötsligt är framtiden här. Bra att vara förberedd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson