Arbetslöshet på låtsas

12 september 2017 06:15

Arbetsförmedlingen har presenterat sina augustisiffror. I den inrikes födda arbetskraften råder i praktiken närmast full sysselsättning. I den utrikesfödda arbetskraften råder närmast massarbetslöshet. Hur hänger det ihop; varför är det sådana enorma skillnader? Jag ringde upp LO-ekonomen Torbjörn Hållö som jag har stort förtroende för. I mars i år släppte LO rapporten "Utbildningsjobb för stärkt etablering" som Torbjörn Hållö var huvudansvarig för. I rapporten talade LO om två huvudorsaker till den skarpa tudelningen på arbetsmarknaden. Dels beror tudelningen på "omfattande problem i grund- och gymnasieskolan" och dels på ett "mångårigt högt flyktingmottagande där en betydande andel har svaga kunskaper och färdigheter i relation till kraven på svensk arbetsmarknad."

Det bästa med LO: s klarspråk är att det gör problemen på arbetsmarknaden begripliga.

Mer att läsa: LO säger som det är.

Nu frågade jag Torbjörn: Vad är arbetslöshet idag? Han svarade: Arbetslöshet är brister på kunskaper och färdigheter.

På Hållös graf här ovan syns övertydligt hur kunskaps- och färdighetsbristerna har slagit igenom i arbetslöshetssiffrorna under de senaste 10 åren. Idag utgör utrikesfödda en majoritet av de inskrivna på Arbetsförmedlingen. Nästan hälften av de 200 000 arbetslösa utrikes födda saknar högre utbildning än motsvarande grundskola. En tung och utspridd brist är mycket låga färdigheter i svenska språket.

I sin rapport från i mars konstaterade LO att såväl den svenska arbetsmarknadsmodellen som välfärdssystemets stabilitet kräver att Sverige väljer väg. LO: s vägval är också mitt: Slå vakt om produktivitet och löner. Satsa hårt på träning av färdigheter och kunskaper genom Utbildningsjobb med temporärt lägre löner.

Mer att läsa: Chockerande skillnader.

Frågan är också om Arbetsförmedlingen verkligen är rätt plats för människor som utan mycket stora kunskaps- och färdighetsförbättringar förmodligen aldrig kommer att få ett osubventionerat arbete? Är man verkligen arbetslös om utsikterna att få ett arbete är minimala? Den som lider brist på relevanta kunskaper och färdigheter är väl snarare just kunskaps- och färdighetslös än arbetslös?

Det känns som om Sverige borde tänka om och tänka nytt. Och gärna så fort som möjligt. "Låtsasarbetslöshet" gör ingen människa glad. När det kommer bistrare ekonomiska tider kan de här problemen bli socialt riskabla på allvar.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!