Allvarligt i Linköping

28 augusti 2019 10:00

Otryggheten växer i Linköping efter två allvarliga sprängningar och flera dramatiska larm och hot. Inte bara Linköping är drabbat. Sprängningarna har ökat dramatiskt i hela Sverige jämfört med tidigare år. Under det senaste året har antalet sprängningar ökat med 45 procent enligt Dagens Nyheter. Samtidigt som polisen lägger stor kraft på att jaga kriminella och söka efter vapen och sprängmedel, måste även övriga samhället dra sitt strå till stacken. Det vill säga mobilisera mot segregation och ojämlika levnadsförhållanden.

60 områden i Sverige räknas som problemområden, 22 av dessa räknas som särskilt utsatta. 70 procent av befolkningen i dessa stadsdelar saknar eftergymnasial utbildning, enbart hälften av den vuxna befolkningen där har ett arbete att gå till. 80 procent av de boende har utländsk bakgrund, en befolkningsstruktur som även gäller skolorna i närområdet. Det är en liknande situation i exempelvis stadsdelen Skäggetorp i Linköping.

Den så kallade relativa fattigdomen koncentreras till dessa områden, som präglas av hög arbetslöshet och andra exkluderande egenskaper.

Polisen behöver hjälp med sitt riskfyllda arbete med att ge sig i kast med kriminella som utför sprängningar och skjutningar mitt ibland oss. Inte nog med att poliser riskerar livet, de är också utsatta för hot och trakasserier på sin fritid. Det har lett till att de inte längre vill legitimera sig med sitt tjänstekort, där deras identitet styrks.

Inrikesminister Mikael Damberg erkänner att sprängningar och skjutningar nått en oacceptabelt hög nivå; straffen har höjts och fem gånger fler har häktats under 2018. Men under 2019 fortsätter antalet skjutningar, sprängningar, larm och hot att öka. Läget är allvarligt i Linköping.

Nu måste kommunledningen sammankalla stadens myndigheter till en gemensam aktion, vidta akuta åtgärder och även planera för insatser på lång sikt. Det kan inte bara vara polisens jobb att stävja den växande otryggheten i Linköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claes Thulin

Ämnen du kan följa