Som det är nu vet vi knappt vad som händer.

Ta bort centrala schemaläggare och öka bemanningen i verksamheterna istället.

14 oktober 2019 10:00

En borgerlig majoritet sitter i styret i Söderköping igen. Som det är nu vet vi knappt vad som händer. Politiska möten blir långa, många ärenden beslutas på sittande möte. Beslut dras i långbänk eller ändras på grund av den ansträngda ekonomiska situationen. Nu vill majoriteten också ändra sammanträdesordningen vilket kommer att försvåra oppositionens möjligheter att hinna hantera ärenden och komma med egna förslag.
Arbetsmiljön i äldreomsorgen har påverkats av neddragningar och sjukfrånvaron ökar vilket drabbar både ekonomin och kvaliteten. Socialdemokraterna ville något annat för att få mer resurser till skola och vård och omsorg. En skattehöjning med 1 krona hade gett 32 miljoner mer i resurser. Det spelar roll för kvaliteten i vården och skolan och det spelar roll för hur nöjda våra invånare och medarbetare i Söderköpings kommun är. Kommunen har inte råd att tappa mer personal på grund av dålig arbetsmiljö och dåliga scheman. Det skapar också problem vid rekrytering.
En uppmaning till styrande majoritet är att det behövs mer dialog och öppenhet. Arbetsmiljön måste förbättras och scheman ska läggas så nära verksamheten som möjligt på varje enhet och i samråd med personalen. Ta bort centrala schemaläggare och öka bemanningen i verksamheterna istället.
Vi styrde tillsammans med M och MP under fyra år 2014-2018. Under den korta tiden genomfördes heltid som norm, något som vi ser som en jämställdhetsfråga och har jobbat för länge. Vi ville mycket mer men fyra år är kort tid i politiken och det fanns stora behov inom många områden som hade skjutits på tidigare år.
Dagens politik fokuserar på stagnation och avveckling medan Socialdemokraterna vill utveckla och satsa i framtiden.
 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Abrahamsson (S)