Kommunala bolaget kan tvingas varsla

Vallonbygden AB omorganiseras efter uppbrottet med Finspångs kommun. Vill alla anställda vara kvar kan de behöva varsla: "Det skulle kunna röra sig om tre-fyra personer", säger Vallonbygdens vd Hans-Erik Olofsson.

Efter att Finspångs kommun upptäckt att överenskommelsen med Vallonbygden stred mot lagen togs i mars det politiska beslutet att kommunen skulle ta över drift och underhåll av de fastigheter som Vallonbygden förvaltat. Upplägget mellan kommunen och kommunägda Vallonbygden stred mot lagen om offentlig upphandling, då den upphandling om avtalet kommunen är skyldig att göra inte skett. Kommunen beslutade då att starta upp en egen enhet för att själva sköta drift och dagligt underhåll. Vallonbygden blev av med skötseln av skolor, förvaltningshuset och vissa äldreboenden – en yta på 165 000 kvadratmeter. Vallonbygden ska fortsättningsvis sköta underhållet av 130 000 kvadratmeter bostäder. Då förvaltningsytan mer än halverats behöver Vallonbygden, med 27 anställda, omorganiseras.

Hans-Erik Olofsson, vd på Vallonbygden, berättar hur det påverkar verksamheten.

– Organisationen minskas, vi är 27 stycken idag och när omorganiseringen är gjord kommer det gå ned till 23 stycken. Det bli färre folk, eftersom vi tappar ungefär hälften av verksamheten.

Sedan tidigare stod det klart att anställda skulle erbjudas att flytta över från Vallonbygden till kommunens nystartade enhet.

– Det var sex stycken som fick verksamhetsövergång, och fem av dem har tackat ja. Omflyttningen sker först vid årsskiftet, säger Hans-Erik Olofsson.

Hans förhoppning är att så många som möjligt ska vilja följa med in i Vallonbygdens nya organisation.

– Folk kan göra en intresseanmälan fram till den 23:e augusti. Jag hoppas att de flesta vill jobba kvar på Vallonbygden, och om vi lyckas med det blir det inga större förändringar för hyresgästerna.

Skulle det vara så att alla anställda vill vara kvar på Vallonbygden kan varsel bli aktuellt.

– Om vi säger att alla vill vara kvar kommer det vara några som inte får plats. Det skulle kunna röra sig om tre-fyra personer. Vi minskar framför allt på administrationen, och det blir lite andra tjänster.

Hans-Erik Olofsson berättar att varsel, i det fall det blir aktuellt, kommer att ske någon gång i skiftet mellan augusti och september.

– Det är då vi kan lägga pusslet och vet om alla ryms eller inte. Det brukar hända en del under semesterperioden också. Nu ligger korten, så nu hoppas vi att så många som möjligt vill vara kvar så vi slipper rekrytera nya människor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa