Försäkringsbolag tror inte att de stulits

Mannen anmälde sina två motorcyklar stulna till försäkringsbolaget  – som inte tror på honom. Nu ger Allmänna Reklamationsnämnden (Arn) bolaget rätt.

Försäkringsbolaget började ana att något inte stod rätt till när mannen lämnade uppgifter som "inte stämde med verkliga förhållanden". Dessa oklarheter, som mannen inte kunnat redogöra för på ett trovärdigt sätt, har fått försäkringsbolaget att tvivla på om motorcyklarna verkligen stulits. Därför har de nekat mannen ersättning. Mannen vände sig då till Arn, som går på försäkringsbolagets linje. Det är försäkringstagaren som har bevisbördan på sig att visa att det skett en stöld. Detta anser varken försäkringsbolaget eller Arn att mannen kunnat göra, och därför avslår Arn mannens krav.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa