Underskott på 17 miljoner

Söderköpings kommun visar ett minusresultat på 17 miljoner kronor för 2018. Neddragningar väntar och redan nu föreslås att Vetenskaparna avvecklas och Kulturskolan samt elevhälsan bantas.

14 mars 2019 10:35

Nu står det klart att Söderköpings kommun inte har klarat att hålla budget för 2018: man konstaterar i ett pressmeddelande att årsredovisningen ger vid handen ett minusresultat på 17 miljoner kronor. För det största underskottet står socialnämnden som hamnar på minus nio miljoner kronor. Kommunens samlade intäkter för 2018 var 1 089 miljoner kronor vilket innebär att minusresultatet är 2,1 procent av intäkterna.

Den styrande majoriteten (M, C, L samt KD) som tillträdde i januari tar underskottet på stort allvar; i pressmeddelandet talas det om en allvarlig ekonomisk situation och att det nu krävs krafttag för att bryta kostnadsutvecklingen.

– Vi måste bli mer kostnadsmedvetna nu både när det gäller små och större kostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Börje Natanaelsson (M) till Folkbladet.

– Nu kommer de olika nämnderna att få lämna in sina förslag på hur man tänker sig att spara, Barn och utbildningsnämnden har redan föreslagit vissa åtgärder på sitt senaste möte.

När det gäller Barn och utbildningsnämnden konstateras på det senaste mötet att man för 2018 visar ett underskott på dryga fyra miljoner kronor. Orsaker till underskottet är bland annat högre personalkostnader, kraftigt ökade kostnader för stöd till barn i behov av särskilt stöd samt underfinansierad vuxenutbildning. Dessutom väljer allt färre Söderköpingselever Nyströmska gymnasiet medan färre från andra kommuner valt Nyströmska.

De förslag till besparingar som beslutades på mötet var att minska pengarna till Kulturskolan med en miljon; dra ner resurserna till elevhälsan med 600 000 kronor samt helt avveckla projektet Vetenskaparna vilket också ger 600 000 kronor. Förutom detta minskar man chefs- och ledningsorganisationen med 1,2 miljoner kronor. Vänsterpartiets och SD:s representanter reserverade sig mot beslutet.

Börje Natanaelsson poängterar att det finns ljusglimtar när det gäller Söderköping inför framtiden.

– Vi har exempelvis ingen vikande trend när det gäller skatteintäkter, kanske har det gått lite för snabbt och vi nu behöver bromsa men i den närmaste framtiden har vi exempelvis bygget av förbifarten men också Ostlänken som kommer att vara positivt för Söderköping, säger Börje Natanaelsson.

– Men hur det än är måste vi ha en kommun i balans och det är det vi jobbar med nu.

Kommundirektör Anna Thörn ser också allvarligt på det ekonomiska läget.

– Vi har vidtagit åtgärder under det gångna året för att kunna få en ekonomi i balans. Dessvärre har åtgärderna inte hunnit få avsedd effekt än, men arbetet fortsätter, säger Anna Thörn i pressmeddelandet.

– Trots ett negativt underskott ser vi många positiva verksamhetsresultat under 2018 och vi uppfyller till stor del de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat.

011-200 472

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa