"Skyddsgrund" känsligt ämne

Folkbladetkrönikören och överläkaren Stefan Krakowski har fått enorm feedback på sitt debattinlägg i Expressen där han kritiserar planerna på "humanitär skyddsgrund" för de som söker uppehållstillstånd i Sverige.

17 februari 2019 17:00

Det var på tisdagen som Expressen publicerade en debattartikel författad av överläkaren och debattören Stefan Krakowski som bland annat är krönikör i Folkbladet. I denna pekade han på ett antal problem med C-förslaget (som fanns med i januari-överenskommelsen) om att införa en ny humanitär skyddsgrund för de som söker uppehållstillstånd i Sverige. I korthet handlar detta förslag om att personer som är väldigt sjuka eller utsatta ska kunna få uppehållstillstånd på denna nya grund.

Stefan Krakowski menar i debattartikeln att om det här genomförs är det läkarkåren som kommer att få stå för bedömningen huruvida någon är tillräckligt sjuk eller utsatt för att omfattas av den humanitära skyddsgrunden och därmed fatta beslut som kommer att få livsavgörande konsekvenser för den asylsökande. Dessutom kommer de nya reglerna att ytterligare öka trycket mot den redan ansträngda sjukvården.

Denna debattartikel har väckt stor uppmärksamhet och reaktioner i sociala medier och i kommentatorsfält.

– Ja, jag har aldrig varit med om något liknande, det har varit helt hysteriskt! Det är ett ämne som engagerar minst sagt, säger Stefan Krakowski till Folkbladet.

Han menar att en del av reaktionerna har föranletts av en lite olycklig rubriksättning som leder tankarna till en mer generell kritik av migrationspolitiken.

– Jag har egentligen inte velat kommentera migrationspolitiken i stort utan jag vill peka på ett oövertänkt förslag som, om det kommer att gå igenom, landar på yrkesgrupper som kommer att hamna i en mycket svår situation, förklarar Stefan Krakowski som inte tycker att det han skrivit är särskilt kontroversiellt.

Han drar en parallell till gymnasielagen (för företrädesvis afghanska ungdomar och män utan skyddsbehov) där det var lärarkåren som skulle stå för bedömningen om eleverna deltagit aktivt i undervisningen – utan betyg riskerar eleven alltså utvisning.

– Jag kan notera att Lärarnas riksförbund gick ut med en protest mot det här och sa att lärarna kommer att hamna i en omöjlig situation i och med att om dom inte sätter betyg för att eleven är frånvarande betyder det en väldigt förhöjd risk att den här eleven utvisas.

Ett argument som Stefan Krakowski har mötts av efter debattartikeln är att "ni läkare behöver bara göra ert jobb, det är Migrationsverket som bestämmer".

– Men då vet inte folk hur det fungerar i verkligheten. Om en läkare skriver ett intyg så ska det mycket till innan en tjänsteman på Migrationsverket går emot det, det är naturligtvis så att man går efter läkarintyget. Ett läkarintyg väger extremt tungt, menar Stefan Krakowski och förtydligar att han då främst menar intyg från kroppssjukvården – intyg från psykiatrin ifrågasätts mer frekvent.

Han betonar att vad han vill med debattartikeln är att höja ett varningens finger.

– Jag är för en generös flyktinginvandring och vill definitivt inte ha stängda gränser. De flesta av oss vill väl ha ett fungerande flyktingmottagande och att vi ska kunna ta hand om dom som kommer hit. Vad jag vill peka på är att ska vi inom sjukvården ha en rimlig chans att ta hand om människor med våra redan nu knappa resurser måste det finnas ett konsekvenstänkande som jag inte har sett ännu, säger Stefan Krakowski som tycker det är tråkigt med polariseringen som denna fråga är behäftad med.

– En olycklig biverkan av att ta upp ett så pass känsligt ämne är beröm från extremhögern och högernationalistiska sajter. Men man behöver inte vara SD-sympatisör för att vara kritisk mot delar av migrationspolitiken.

011-200 472

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa