Kommunens nya alkopolicy

Vid Norrköpings kommuns fullmäktigemöte på måndagen beslutades om nya och mer restriktiva policys för hur mycket och när det får bjudas på alkohol.

Reglerna för intern och extern representation har diskuterats sedan det i höstas avslöjades att en före detta vd för Upplev Norrköping bjudit sin dåvarande ordförande på alkohol, samt att det bjöds på alkohol när de anställda vid Louis De Geer var på studieresa i Champagnedistriktet.

- De allra flesta inom kommunen arbetar så här redan idag, men efter att vi sett att det finns ett visst utrymme att tolka riktlinjerna på olika vis förstår vi att vi behöver förtydliga och strama upp dem för att göra det enklare att veta vad som gäller. Detta gäller även de kommunala bolagen, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S), i samband med avslöjandet i höstas.

Vänsterpartiets Nicklas Lundström är mycket nöjd med kommunfullmäktiges beslut.

– Vi blev väldigt glada över den nya policyn, det var bra att man såg över den med anledning av vad som hänt.

Redan 2016 var det kommunala bolaget Hyresbostäder i blåsväder sedan det avslöjats att det druckits alkohol i samband med en studieresa utomlands. Då ledde inte det till någon policyändring.

Festligheterna i samband med att S:t Olofsmedaljen delas ut till anställda samt personalfesten vart fjärde år är undantagen som bekräftar den nya regeln. Då får kommunen bjuda på alkohol.

Att policyn vid de tillställningarna skulle ändras så att kommunen inte bjöd på ett glas eller två vid de tillfällena tror inte Nicklas Lundström är ett måste.

– Det skulle man kunna tänka sig eftersom alkohol är den drog som orsakar mes skador, men då skulle folk köpa till eget och det skulle inte kännas lika festligt. Jag har inga problem med de undantagen.

Han är också nöjd över att fullmäktige beslutade enligt Vänsterpartiets förslag vid extern representation.

– Tidigare policy öppnade upp för en bredare tolkning, nu står det att alkohol kan man bjuda på i undantagsfall och vara restriktiv, säger Nicklas Lundström.

Med de nya riktlinjerna hoppas han slippa se fler misstag begås inom den kommunala verksamheten.

– Jag tror nog alla förstår den nya policyn, men sedan har vi ju alltid den mänskliga faktorn.

Policy

Representation är en del av Norrköpings kommuns verksamhet för att skapa bra relationer. Den kan bland annat vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet, när Norrköpings kommun exempelvis är värd vid vänortsbesök och studiebesök. Begreppet representation innefattar i kommunens riktlinje mat, dryck, kringkostnader, gåvor och uppvaktningar.

Ett undantag är den högtidliga sjuttioåriga traditionen när kommunens S:t Olofsmedaljer delas ut till medarbetare som tjänstgjort 25 år inom kommunen.

Om någon har brutit mot riktlinjen får vederbörande alltid betala tillbaka hela beloppet. Detta gäller även i nuvarande riktlinje.

Källa: Norrkoping.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa