Gör historia roligt – får pris

Läraren Eva Lindahl på De Geergymnasiet gör historieämnet roligt och relevant. Nu får hon ett fint pris för sin lärargärning.

Eva Lindahl, historie- och samhällskunskapslärare på De Geer, tilldelas Kungliga Vitterhetsakademins pris på 50 000 kronor. Hon får priset för en "berömvärd lärargärning" och ett "elevfokus utöver det vanliga".

Dessutom tilldelas De Geergymnasiets skolbibliotek 20 000 kronor.

Ur motiveringen: "Din kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierande metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Du driver frågor om demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus.”

– Det är verkligen roligt att få ett sådant erkännande för mitt arbete inom ett yrke som tyvärr inte får så mycket positiv uppmärksamhet. Jag vill att värdegrunds- och hållbarhetsfrågor ska genomsyra såväl historieundervisningen som samhällskunskapen, och ingjuta känslan hos eleverna att de kan påverka och förändra sin egen tillvaro och omvärlden, säger Eva Lindahl.

– Det är förstås oerhört roligt och hedrande för De Geergymnasiet att en medarbetare föräras ett sådant förnämligt pris. Jag kan bara hålla med om motiveringen till att Eva får priset, hon är en mycket omtyckt och driven kollega och lärare som brinner för skolutveckling och att eleverna ska lyckas, säger Mattias Kempe Kreutz, rektor på De Geergymnasiet.

Eva Lindahl blev nominerad av historielärarnas förening i Sverige. Som hon har förstått det har före detta elever berättat om hur hon förändrat deras syn på skolan och historia.

– Jag försöker skapa undervisningssituationer som på något sätt har betydelse för eleverna, så att de kan se en mening med det de gör, säger Eva Lindahl.

I historieundervisningen knyter hon an till det som är i dag, så man ser sambanden mellan nutiden och dåtiden.

– Historieundervisning upplevs av många som torrt och tråkigt, att det inte är relevant för det som är nu.

Lindahl försöker lägga in perspektivet att det som händer i dag är historia i morgon.

– Min tanke är att om det stämmer betyder det att vi kan påverka historien.

– Om det vi gör i dag är historia i morgon kan vi påverka vår framtida historia, om vi ska skämmas för den eller om vi ska vara stolta över den.

Eva Lindahl, 47, har jobbat som lärare i 20 år, 14 år på Ebersteinska gymnasiet och fyra år på De Geer. Prisutdelningen sker i mars. Prispengarna ska hon och hennes man använda till en resa med historiskt tema.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren

Ämnen du kan följa