Fantastiskt att se när det händer

Agenda 2030 är ett ramverk med verktyg för att nå en hållbar utveckling. Sedan agendan antogs 2015 har en mängd politiska beslut fattats inom en rad politikområden. I Sverige tillsatte regeringen 2016 en Agenda 2030-delegation.

Regeringen ska genom nationellt och internationellt ledarskap driva på genomförandet av Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling.

Huvudmålet har 8 delmål som är de verktyg det är tänkt att man ska kunna använda för att uppnå det stora huvudmålet.

Delmål 1 handlar om att avskaffa hunger och garantera alla människor tillgång till näringsrik mat året om. Med tanke på hur det idag ser ut i Jemen har vi en del att jobba på här.

Delmål 2 handlar om att avskaffa alla former av undernäring.

I delmål 3 står det såhär:

”Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.”

Det här delmålet ensamt skulle, om vi lyckas uppfylla det i alla sina delar, verkligen revolutionera tillvaron för våra livsmedelsproducenter. De skulle då också kunna förädla sina råvaror och de skulle få möjligheter att arbeta med annat om de skulle få lite tid över.

I delmål 4 står det:

”Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.”

Det skulle alltså inte gå att driva jordbruk med hjälp av gifter som förstör ekosystemen, och ska man dessutom förbättra jordkvaliteten kommer vi i allt högre utsträckning verkligen få se ett jordbruk som allt mer går över till ekologiska brukningsmetoder. Hyggesfria skogsbruk och blandade odlingar med många olika grödor är långt med resistenta mot klimatförändringens följder.

Så, nu ska det bli fantastiskt att få se hur allt fler börjar följa dessa delmål, så att det stora övergripande målet om hållbart jordbruk blir verklighet 2030.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa