Nodras ordförande ryter ifrån

Jan-Olov Johnson (S), ordförande i Nodra AB, oroas över Moderaternas agerande i ”sophämtningsfrågan”.

11 januari 2019 19:00

Efter att ha läst fredagens artikel där moderaterna Sophia Jarl och Ingrid Cassel uttalar sig om sophämtningsbeslutet, reagerar han. I ett mail beskriver han hur beslutet att ta hem sophämtningen från Ragn-Sells, som varnade för konkurs, grundade sig på Aktiebolagslagen (ABL) och vad som är bäst för Nodra.

– Nu viner den ideologiska partipiskan över de två moderata ledamöterna i bolagets styrelse trots att de besitter både kunskap och kompetens, dels i frågor som rör koncern- och bolagsfrågor samt även bred kompetens inom området vatten och avfall. Per von Krusenstierna sitter med i en av Sveriges största koncernstyrelser och Per Ivarsson arbetar inom vatten och avfall, säger han.

Läs mer:Sophia Jarl (M): "Finns förtroendekris".

Vidare menar han att Sophia Jarl (M) haft chansen att uttala sig om beslutet, men att hon inte gjort detta.

– Jag kan konstatera att Nodra AB under hösten informerat ägaren genom moderbolaget Rådhus AB där bland annat Sophia Jarl ingår, som dock inte vid något tillfälle framfört förslag i Rådhus AB för att pröva Nodras beslut. Mig veterligen har ej heller Ingrid Cassel, som nu föreslås till ny ledamot i bolagsstyrelsen, varken kontaktat bolagets ledning eller undertecknad, för att ta reda på vilka bevekelsegrunder styrelsen haft för sitt enhälliga beslut i frågan, hon har redan bestämt sig för att styrelsens beslut är felaktigt, skriver Jan-Olov Johnson.

Läs mer:Nodra tar över Ragn-Sells.

Slutligen beskriver han hur allt detta gör honom orolig:

– Den kommunala bolagsverksamheten får inte bli en ”politisk tummelplats” utan ska präglas av ABL-anda med välskötta bolag och med en bred kompetens och integritet i styrelsearbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa