Politikerna som fick de viktigaste posterna

Ted Starkås (S) är fortsatt kommunalråd på 80 procent i Valdemarsviks kommun. Jenny Elander Ek (C) blir kommunalråd på 60 procent och Per Hollertz (M) oppositionsråd 50 procent.

18 december 2018 20:15

Många val hörde till måndagens kommunfullmäktige. KF fick nytt presidium fram till 14 oktober 2022 där Marie Lindh Eriksson (C) är ordförande och fick överta klubban av Torvald Karlsson (C) så fort beslutet tagits. Jan Karlsson (S) är 1:e vice ordförande och Yvonne Janhäger (M) 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsen är 13 vid bordet och består nu av Ted Starkås (S), ordförande, Nhela Ali (S), Ulla Wallering Fall (S), Mattias Geving (S), Jenny Elander Ek (C), 1:e vice ordförande, Anders Carlsson (C), Rosa Jonsson (C), Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M), Marianne Svensson (KD), Göran Hargestam (SD), Robert Kronqvist (SD).

Ordförande i miljö- och byggnämnd är Göran Karlsson (C), i KS barn- och utbildningsutskottet, Jenny Elander Ek (C), i Stöd- och omsorgsutskottet Nhela Ali (S), tillika i kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. I KF demokratiberedning är Yvonne Janhäger (M) ordförande. Överförmyndare Lars Beckman (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Marie Karlsson

Ämnen du kan följa