Därför sitter (M) kvar

Efter Upplev Norrköpings styrelsemöte under onsdagen avgick förutom ordförande Reidar Svedahl (L) även samtliga socialdemokratiska ledamöter, bland dem Eric Stuart.

– Jag avgick eftersom revisorerna i utredningen kommit fram till att ett antal fel begåtts och jag vill ta mitt ansvar, säger Eric Stuart.

Eric Stuart är förutom avgående ledamot i Upplev Norrköpings styrelse, även ordförande i Louis De Geers styrelse, ett bolag som liksom Upplev Norrköping står under utredning av Konkurrensverket, som misstänker att bolagen inte följt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Med anledning av att Konkurrensverket misstänker att ni inte följt LOU, det vill säga en del av det som Upplev Norrköpings styrelse fick skarp kritik av revisorerna för, kommer du även att avgå som ordförande i Louis De Geers styrelse?

– Här har vi nyss satt igång ett jobb kring upphandling, men jag vill inte föregå Konkurrensverkets utredning, utan vill vänta tills den är klar och visar om vi gjort fel eller inte, säger Eric Stuart.

Dessutom har han fått fortsatt förtroende från personalen som nominerat honom på nytt.

– Men visst påverkas man som person av det som hänt Upplev Norrköping och det ligger väl i människans natur att vara efterklok, nu får var och en gå hem och rannsaka sig själv och tänka efter vad jag lärt mig av det här, säger Eric Stuart.

När det gäller Louis De Geer anser han att man nu ska säkerställa att lagen följs.

– Jag vill vara med och vara den ordförande som ser till att det blir gjort, säger Eric Stuart.

Moderaten och vice ordförande Joanna Sjölander, tillsammans med partikollegan Filip Jakobsson, var de två förutom Camilla Karlsson från Fi, som inte avgick.

– Det finns en hel del som vi vill komplettera rapporten med, som till exempel att vi efterfrågat statusen på projektet under sommaren vilket finns dokumenterat i mejl och som vi vill lyfta i internrevisionsrapporten. Som det står nu kan man läsa det som at vi inte brytt oss fast vi har det, säger Joanna Sjölander.

Hon vill ha alla synpunkter och frågor noterade i protokollet.

– Jag tar absolut till mig av kritiken, vi har alla tagit den på stort allvar, men vi vill inte skynda på ett beslut om att eventuellt avgå, säger Joanna Sjölin.

Beslutet från den politiska ledningen i styrelsen att avgå togs inte under styrelsemötet.

– Nej, jag blev uppringd efter en halvtimme och fick då den informationen, säger Joanna Sjölander.

Om det var något som uppdagats efter mötet överlämnar hon till de som avgått att svara på.

På fullmäktigemötet den 17 december ska nya ledamöter, samt ordförande utses.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa