"Vi ska följa lagen"

Att Konkurrensverket nu utreder både Louis De Geer och Upplev Norrköping tycker kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S), är bra och kan bidra till att fler gör rätt i fortsättningen.

– Vi ska följa de upphandlingsregler som finns när det gäller lagstiftning, men också de interna rutiner vi har. Det är därför vi inte bara har ett gemensamt upphandlingscenter med Linköpings kommun, utan även har förstärkt med en upphandlingsstrateg och utbildat våra anställda i de egna förvaltningarna, säger Lars Stjernkvist.

Även om revisorer har granskat tidigare och det finns vissa delar av LOU som är tydliga, som exempelvis beloppsgränser, finns det även gråzoner. Då är det bra att Konskurrensverket granskar en gång till så att utredningen får visa vilka brister som finns och hur allvarliga de är, enligt Lars Stjernkvist.

– Om Konkurrensverket kommer fram till något vägledande i sin granskning av Upplev Norrköping och Louis De Geer så är det också bra om det kan bidra till att hjälpa oss och andra att göra rätt i fortsättningen, säger Lars Stjernkvist.

Och enligt Louis De Geers ledning är nu arbetet med LOU igång.

– Vi har påbörjat arbetet med att ta fram underlag för kommande upphandling. Vi kommer ta hjälp av kommunens upphandlingsstrateg.

Det är en komplex verksamhet med kundens önskemål och korta ledtider å ena sidan och LOU å andra sidan. Det kommer ta tid att få fram underlaget men jag hoppas få det klart under första delen av 2019, skriver Liselotte Andersson, vd och restaurangansvarig för Louis De Geer Konsert & Kongress i en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -

Ämnen du kan följa