"Kan bli vägledande"

Under måndagens PRIO-möte beslutade Konkurrensverket att inleda en utredning av Louis De Geer Konsert & Kongress. Det efter att Folkbladet avslöjat att ingen upphandling gjorts på tolv år.

Det var i förra veckan som Malin de Jounge, enhetschef för enheten för upphandlingsskadeavgift vid Konkurrensverket, berätta att man såg allvarligt på avslöjandet och att ärendet skulle tas upp snarast. Under måndagens PRIO-möte beslutades att man ska gå vidare och inleda en granskning.

– Dels handlar det om otillåten upphandling, dels om att eventuellt kunna komma fram till något vägledande i liknande situationer som rör offentlig part, säger Malin de Jounge.

Det man gör nu är att man utifrån det material man har, i det här fallet exempelvis Folkbladets artiklar, för att kunna fortsätta ställa frågor.

– Det finns ett antal frågor som är standard, men som kan kompletteras. Sedan inväntar vi deras svar och så får utredningen följa sitt eget spår tills vi kan göra en rättslig bedömning. Oftast sker det skriftligt men vi kan också kontakta dem på telefon eller träffas, säger Malin de Jounge.

För brott mot LOU, lagen om offentlig upphandling finns det en preskriptionstid som innebär att man bara kan dömas för tiden från att avtalet har ingåtts och ett år framåt.

– Vi får se när avtalen ingåtts, om det skett löpande när det gäller mat och dryck och vad man har köpt in under senaste året som överstiger 586 907 kronor vilket är gränsen för direktupphandling, säger Malin de Jounge.

Samtidigt har Konkurrensverket nyligen inlett en utredning av Marvel-utställningen, också där handlar det om upphandlingen.

– Dels själva utställningen, men också de leksaker man köpt in där vi bland annat ska titta på om man har delat upp fakturorna för att hamna under tröskelvärden och direktupphandlingsgränsen, säger Malin de Jounge.

I det fallet har man än så länge bara hunnit skicka ut en skrivelse, som man nu väntar svar på.

Det kan komma att ta några månader innan Konkurrensverket kommer med sina beslut. Att Upplev Norrköping då kanske inte längre finns kvar som kommunalt bolag betyder inte att man kan undgå eventuella upphandlingsavgifter.

– Nej det finns exempel på bolag som har uppgått i något större, men då följer avgiften med, säger Malin de Jounge.

Läs mer:LDG riskerar böter på 10 miljoner

Offentlig upphandling finns till för att:

*främja kostnadseffektivt användande av skattemedel

*främja fri rörlighet inom EU

*undanröja ageranden som begränsar konkurrens

*underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor

*se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -

Ämnen du kan följa