"Ensamheten är det värsta"

Monica Blomberg bor sedan 50 år tillbaka på Ingelstadgården i Risinge socken. Gården – med flera fastigheter - har gått i maken Arnes släkt i generationer. Nu bor Monica och Arne i det hus från 1788 där Arnes föräldrar bodde när de levde. Paret har två söner. En av sönerna bor och verkar ”alldeles härintill” sa Monica Blomberg och pekade genom fönstret i köket där vi sitter och dricker kaffe. Den andre sonen har också ett hus i anslutning till Ingelstad men han bor i Krokek, berättade Monica för mig och trugade utan minsta besvär på mig ännu en läcker liten kaka till kaffet.

Monica har fått guldklocka för lång och trogen tjänst inom Finspångs kommuns skolor där hon bland annat verkat som förskollärare och som rektor.

”Det blev fyrtio år i kommunen från 1968 och framåt då vi gifte oss och flyttade hit. Då hade Arne mjölkkor och drev en ganska stor verksamhet. Nu tar han det lite lugnare. Han har blivit vd, brukar han säga. Vilket betyder vanlig dräng”, sa Monica Blomberg och skrattade.

Vid mitt besök var den ”vanlige drängen Arne” ute och plöjde på något av sonens gärden.

Orsaken till att jag sitter i Monica Blombergs kök och dricker kaffe är att jag gärna vill veta lite mer om Riksförbundet Pensionärsgemenskap där Monica är ordförande sedan senaste årsmötet och tre år framåt.

”När jag blev vald på riktigt så att säga så hade jag varit tillförordnad ordförande under en tid eftersom jag var vice ordförande då den tidigare ordföranden avled. Jag hade inga planer på att fortsätta längre fram än till vårt årsmöte tidigare i år men det var så många som ville att jag skulle stanna kvar så då blev det så”, berättade Monica.

Tillsammans med de övriga och betydligt större riksförbunden på pensionärsfronten – PRO, SPF Seniorerna och Svenska Kommunalpensionärernas förbund SKPF – så agerar RPG i flera olika äldrefrågor.

”Vi svarar på remisser, gör uppvaktningar, ordnar utbildningar och debatter och vi har också regelbundna möten med regeringens pensionärskommitté där vi under mer informella former kan diskutera med statsråden”, berättade Monica Blomberg.

I pensionärskommittén har hon mött och samtalat med bland andra statsministern Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson, socialministern Annika Strandhäll och med Anna Ekström som var ansvarig för gymnasier och kunskapslyftsfrågor. (När detta skrivs är regeringen Löfven en så kallad expeditionsministär i avvaktan på att riksdagen ska lyckas välja en ny statsminister.)

”Vi är ju opolitiska i vårt förbund och har inga synpunkter på hur nästa regering ska se ut. Däremot ser vi fram mot att fortsätta de här kontakterna med nästa regering när den än kommer”, sa Monica.

RPG är opolitiska men inte värderingsfria. Förbundet står på en kristen värdegrund alltsedan det bildades 1974 av missionsföreståndaren Gösta Nicklasson. Monica Blomberg har sin kristna hemvist i Missionsförsamlingen i Finspång. Hon är också ordförande i den lokala RPG – föreningen i Finspång.

”Vi har möten och olika aktiviteter varje vecka under terminerna. En viktig mission är att hålla igång nätverken för att förebygga att man inte blir sittande helt ensam. Ensamhet och utanförskap går ju inte att lagstifta bort utan det krävs att vi hjälper varandra och att vi ser varandra”, sa Monica.

Hon visade mig runt i huset. I ”salen” finns en väggpanel av det lite ovanligare slaget.

”Det är kyrkbänksdörrarna från Risinge kyrka här intill som hamnade här på 1800-talet”, berättade Monica.

I snitt lägger hon 2–3 dagar i veckan på ordförandeskapet i riksförbundet. Det blir mycket tågresor till Stockholm och ut till distrikten och klubbarna runt om i landet.

”Som tur är har jag Arne som skjutsar mig till och från järnvägsstationen. Annars skulle det bli svårt att få till det”, sa Monica Blomberg och gav mig ett väldigt smakfullt äpple som färdkost på resan från Ingelstad.

Finspång

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa