Nya förskolan två miljoner billigare

Bygget av Lillängens förskola blev nästan två miljoner kronor billigare än budget.

– När det gäller nybyggnationer brukar vi klara budgeten med viss marginal. Det är också lättare att klara budget vid nybyggnationer. Det kommer inte upp några överraskningar som det kan göra vid renoveringar eller tillbyggnader, säger Patrick Eriksson, fastighetschef på Vallonbygden.

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2015 att riva befintlig byggnad vid Lillängens skola och bygga en ny förskola för 80 barn, plus ett tillagningskök med kapacitet för cirka 180-200 portioner per dag. Efterfrågan i området hade ökat i och med att Tegelbrukets förskola lagts ned. Generellt fanns och finns det också fler förskolebarn än vad det gjort förut.

Det kommunala fastighetsbolaget Vallonbygden fick uppdraget att genomföra projektet.

– Vi kontaktade Norrköpings kommun eftersom vi visste om att de byggt bra typförskolor. Vi fick ta del av deras ritningar och kunde starta projektet. Genom att flytta några innerväggar kan den nya förskolan relativt enkelt ställas om till skola om behoven skulle förändras i framtiden, berättar Eriksson.

Efter att upphandlingarna var klara inom respektive entreprenörsområde togs det första spadtaget för den nya förskolan i februari 2017. Byggnaden stod färdig under våren 2018.

Budgeterade investeringskostnader för projektet var 41 miljoner kronor. När slutredovisningen nu skickats till kommunstyrelsen handlar slutsumman om 39 167 739 kronor. Drygt 1,8 miljoner kronor billigare än beräknat.

Lillängens förskola är utrustad med solceller och byggnaden uppfyller en miljöklassning motsvarande silver, där guld är den högsta.

– Ska man få guld, kan man inte ha fjärrvärme. Det är det som är skillnaden mellan silver och guld. Förutom det uppfyller förskolan de högsta miljökraven, förklarar Eriksson.

En av anledningarna till att Lillängens förskola byggdes var att kommunen då skulle kunna säga upp det dyra hyresavtalet med de modullösningar som finns på Dalens förskola. Eftersom Sandens förskola i Lotorp eldhärjades och totalförstördes i januari i år så har modulerna kommit till användning.

– Det har varit tur att de har funnits kvar, annars vet jag inte hur vi skulle löst situationen för barnen från Lotorp, säger Patrick Eriksson.

Förvaltningen tittar just nu på tre olika områden där en ny förskola i Lotorp kan placeras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa