Kritik mot valsystemet

Utländska valövervakare kritiserar brister i valhemligheten i det svenska valet – något också Folkbladet lyft i en krönika i samband med valet.

11 september 2018 13:40

Hela 57 utländska samt 29 svenska valövervakare deltog i en övervakningsinsats under valdagen och besökte då 447 av Stockholms 563 vallokaler. De besökte Sverige på inbjudan av Svenskt internationellt liberalt centrum (Silc) med stöd av Palmecentret (Socialdemokraternas biståndsstiftelse), Centre Party International Foundation (Centerpartiets biståndsstiftelse) och Green Forum (Miljöpartiets biståndsstiftelse). Valövervakarna kommer från länder som till exempel Litauen, Ryssland och Ukraina och är representanter för inhemska valövervakningsorganisationer och oppositionspartier.

Nu presenteras i ett pressmeddelande de synpunkter som valövervakarna kom fram till efter en valdag som för många av gästerna var väldigt lugn i jämförelse.

- Våra valövervakare är trötta och nöjda. En del skämtade om att det var lite tråkigt, eftersom det inte förekom något fusk – de är vana vid mer dramatik och bråk i vallokalerna! Andra uttryckte att de var lyckliga över att ha få bevittna så många människor få lägga sin röst i ett demokratiskt val, säger Amanda Valentin, biträdande generalsekreterare för Silc i pressmeddelandet:

– Men när man sammanställer våra observationer är det tydligt att det finns flera problem med det svenska systemet som bör åtgärdas. Framför allt reagerade de utländska valövervakarna på hur lätt det var att se hur folk skulle rösta, eftersom de flesta väljare tar valsedlar öppet utan att dölja sitt val.

Man presenterar redan nu några preliminära slutsatser och rekommendationer medan den slutgiltiga rapporten förväntas om två veckor:

•Hanteringen och/eller utformningen av valsedlarna måste förändras, så att man får ett system där valhemligheten är garanterad. Man uttrycker det i pressmeddelandet som: "(...) personer som kan vara utsatta för påtryckningar att rösta på ett visst sätt av bekanta eller familjemedlemmar kan ha svårt att skydda sin valhemlighet".

•Förtidsrösterna bör inte öppnas förrän efter kl.20.00 när vallokalen stängts och tömts.

•Valförrättarna bör få tydligare instruktioner om hur man ingriper mot så kallad familjeröstning.

Redan under valdagen publicerade Folkbladet en krönika som lyfte just problemet med att valhemligheten inte värnas i tillräcklig utsträckning i det svenska valsystemet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa