Grannar kritiska mot boende för utsatta

Hyreshuset på Ribbvägen i Falla får sex nya lägenheter, vikta för personer med sociala problem. Det har väckt stark kritik bland boende i området.

"Man kan säga att Finspångs kommun genom sitt agerande kan komma att medverka till att omvandla ett problematiskt men väl fungerade hyreshus till ett utpräglat segregerat boende och en fastighet i förfall".

Så lyder delar av de synpunkter som hittills kommit in till individ- och familjeomsorgen i kommunen. Här riktas också skarp kritik mot att informationen nådde de boende i området först efter att beslutet var taget.

Det var i maj som Vallonbygden, ägare till fastigheten, och individ- och familjeomsorgen i kommunen höll ett informationsmöte för dem som bor närmast. Då presenterades beslutet som innebär att källaren byggs om och blir till sex ettor. Fem av dem ska hyras ut till personer med sociala problem. Den sjätte blir personallägenhet.

Men kritiken mot att ha personer med missbruksproblem så nära inpå, lät inte vänta på sig:

"När man samlar människor med denna problematik är det sannolikt att det uppstår oro, störningar, våld, droghandel och att ytterligare andra missbrukare dras dit".

Linda Ulriksson, enhetschef individ- och familjeomsorgen, säger att hon har förståelse för synpunkterna. Men hon understryker att behovet av lägenheter för utsatta grupper i kommunen är stort. Trycket på bostadsmarknaden är högt, även för dem utan problematik.

– Vi brukar inte gå ut med information i såna här lägen, med hänsyn till de här personernas integritet och att det då blir känt att de bor på sociala kontrakt. Det är alltid en avvägning. Nu valde vi att informera, säger hon och tillägger:

– Vi kan inte heller "be om lov" för att få ordna boende för utsatta personer. Det är vår skyldighet att ta hand om de här människorna, så att de kan växa som individer och bli självständiga.

Men kan du förstå att det finns en oro?

– Ja, det här är en målgrupp som många också har fördomar om. Men de här personerna behöver ju inte vara våldsamma och farliga. De bor också sedan länge i den här kommunen, så det är inga helt nya som flyttar in.

Linda Ulriksson påpekar också att det alltid görs en individuell prövning av dem som får tillgång till andrahandskontrakt, som det handlar om.

– De ska vara redo att bo i egen lägenhet och de betalar också hyran själva.

I ett nyligen utskickat informationsblad uppmanas hushållen i området att lämna in synpunkter.

Vad kan det förändra?

– Det kan leda till justeringar i och omkring lägenheterna som gör att det skapas mindre oro.

I november beräknas de vara klara för inflyttning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa