Större frihet för pensionärer

Sverigedemokraterna motsätter sig regeringens och alliansens förslag om att höja den tidigast möjliga pensionsåldern från 61 till 64 år. Vi menar att det inte är rimligt att tvinga Sveriges äldre att behöva jobba längre, utan vi vill istället erbjuda människor ökade valmöjligheter som passar deras egna livsval och förutsättningar. I vår vårbudgetmotion presenterar vi därför ett antal förslag som syftar till att öka pensionssystemets flexibilitet på en modern arbetsmarknad.

Många människor har mycket kvar att bidra med efter pensionsåldern, men vill också efter ett långt yrkesliv få mer tid över till annat än arbete. Idag tvingas dessa ofta välja mellan att fortsätta arbeta heltid eller att sluta helt. Vi vill istället införa lagstadgad rätt för personer mellan 65 och 70 år att gå ner på halvtid. På så sätt kan vi behålla viktig kunskap och erfarenhet på arbetsmarknaden.

Vi vill också sänka skatten rejält för äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden. För inkomster mellan 15000 kronor och 30 000 kronor innebär det ungefär 1000 kronor mer i månaden.

Dagens system för efterlevandeskydd och delad premiepension är krångligt, och leder till att många hamnar utanför. För att öka tryggheten föreslår vi ett antal förenklingar som skulle leda till att alla makar som inte aktivt väljer bort det omfattas av efterlevandeskydd och delar lika på premiepensionen. Vi budgeterar också för att ta bort den avgift på 6 procent som tas ut idag för den som vill flytta PPM-rätter mellan makar.

Utöver ovanstående säger vi även nej till regeringens skattehöjning på investeringssparkonton, ISK. Vi vill också återinföra avdragsrätten för privat pensionssparande på upp till 500 kronor i månaden.

Med hjälp av dessa reformer skulle fler vilja stanna kvar längre i arbete. Det behövs i takt med att vi blir allt äldre och friskare. Möjligheten för människor att själv välja när man vill gå i pension och hur man vill fördela sina pensionsrätter gör systemet flexibelt och ger fler människor möjlighet till en tryggare pension.

Riksdagsledamot och ledamot i Norrköpings kommunfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa