Fyra frågor till fyra statsråd

Det finns sjutton socialdemokrater i regeringen. Fyra av dem skulle jag vilja se mer av; gärna i lite självtänkande och offensiva sammanhang där det kan anas linjer och sakpolitiska socialdemokratiska strategier på de avgörande områden som de ansvarar för:

Annika Strandhäll är socialminister och därmed ansvarig såväl för en klassisk paradgren som för ett ytterst krävande politiskt fält i samtiden. Ett av de tyngsta socialpolitiska problemen just nu handlar om hur alla fattiga människor som flyttar in till de större städerna ska kunna ha råd att efterfråga anständiga bostäder. Idag finns ingen S-politik på området. Boendekrisen har privatiserats och kommunaliserats. Här behövs nya förhållningssätt som på ett strukturerat sätt visar på vägar framåt. Ny ägar - och bosparrörelse? Riktade bostadsbidrag under en period?

Mikael Damberg är näringsminister och således ansvarig för en central socialdemokratisk plattform. I nära samarbete med företag och företagande har S politik under årens gång starkt bidragit till välståndsskapande produktivitet, exportframgångar och strukturomvandlingar. Vilka skatter, regleringar och avtal behöver förändras nu? Vilket förhållningssätt har Mikael Damberg?

Anna Ekström är S högsta skolpolitiker. Och ett statsråd som borde ta mer generell plats i socialdemokratin. Utbildningssystemets kunskapsfokus och förmåga att hålla hemmiljöernas påverkan på avstånd har en avgörande betydelse för såväl demokratin som välståndet. Det finns allvarliga brister i dagens skola. De sämsta eleverna borde vara mycket bättre. De bästa eleverna borde också vara bättre. Har S en strukturerad politik för kunskapsskolan?

Ibrahim Baylan är samordningsminister för att "minska klyftorna" mellan människor. Det enda vettiga sättet att minska klyftor är att de som har det sämre steg för steg får det bättre genom arbete, studier, strävan och idog uthållighet. Baylans uppdrag torde vara att skapa en stark och stödjande struktur för denna idoghet. Hur ser den ut?

Socialdemokrati är i sina bästa stunder en egen konstart; bortom höger och vänster och mitt i de obändiga och föränderliga verkligheterna. Det känns som att det är dags för de där bästa stunderna nu snart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa