Fortsatt lågt grundvatten

Bevattningsförbudet i Krokekstrakten fortsätter att gälla trots att vattenförbrukningen minskat rejält under sommaren. Fortfarande är grundvattennivåerna i trakten de lägsta sedan 1993.

Det var den 12 juni som Norrköping vatten och avfall införde ett bevattningsförbud i Kolmården, Krokek och Strömfors beroende på de låga grundvattennivåerna. Detta var inget specifikt för Norrköping – inför sommaren gick flera myndigheter (bland andra SMHI samt MSB) nationellt ut och uppmanade till att spara vatten – de varnade också för att ännu en torr sommar som den förra skulle kunna leda till den "allvarligaste vattenbristen som registrerats under drygt 100 år". Sedan hösten 2015 har stora delar av södra Sverige fått upp mot 30 procent mindre vatten än normalt och på många platser har det också rått bevattningsförbud av denna orsak.

I Norrköpings tätort har det inte bedömts som någon större fara eftersom man här tar vatten från ytvattentäkten Glan men i Kolmårdsområdet använder man vatten från grundvattentäkter – därav bevattningsförbudet.

– Vi införde bevattningsförbudet i Kolmården eftersom vi såg att det fanns risk för akut vattenbrist sommaren 2018, säger Michael Botvidsson, VA-chef på Norrköping Vatten och Avfall i ett pressmeddelande.

– Genom att spara på vattnet sommaren 2017 så minskar vi risken för att det ska bli kris sommaren 2018.

Bevattningsförbudet har inneburit en påtaglig besparingseffekt enligt Norrköping vatten och avfall. I det aktuella området minskade vattenförbrukningen med i snitt 1800 badkar per dag från juni till augusti jämfört med samma period 2016 – ett badkar rymmer 150 liter och detta innebär alltså en minskning med 170 000 liter vatten per dygn.

– Vi kan definitivt se en besparing. Vi har nu brutit en ökad trend i förbrukning och vi vill tacka alla kunder som har följt bevattningsförbudet och försökt vara vattenvisa under sommaren, kommenterar Michael Botvidsson.

Dock är inte allt ännu frid och fröjd, ännu har inte någon stor förbättring skett när det gäller grundvattennivåerna. Norrköping vatten och avfall kan tvärtom konstatera att nivåerna i Kolmårdsområdet fortfarande är de lägsta uppmätta sedan 1993.

– Trots att förbrukningen har gått ner så behövs mer nederbörd. Vi hoppas på normalt år eller ett år med mer nederbörd än normalt för att undvika problem i området under sommaren 2018, säger Michael Botvidsson.

– Bevattningsförbudet gäller fortfarande och kommer att gälla tills vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa