Trasiga soffben ett fall för Arn

Soffans ben gick sönder två gånger – men företaget vill inte låta kunden reklamera den. Nu är händelsen ett fall för Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Personen som anmält incidenten till Arn beskriver hur hen köpt soffan via hemförsäljning. Efter tre månader levererades soffan och då ska det ena benet ha varit trasigt. Detta reklamerades till företaget som fixade ett nytt efter två veckor. Snart gick även det nya benet sönder – och ännu ett – varpå kunden ville lämna tillbaka soffan och få pengarna tillbaka, eller köpa en ny soffa i butiken.

Men butiken svarar kunden att de kan se att det skett en yttre påverkan på soffan och därför inte kommer att godta reklamationen. Kunden har då valt att anmäla det hela till Arn, som nu kommer att titta på, och bilda sig en uppfattning om, det som skett. Därefter kommer Arn att komma med ett beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa