Världens äldsta lastfartyg är här

M/S Sydfart, världens äldsta fraktfartyg, finns just nu i Norrköping.

Fartyget byggdes anno 1879 och finns nu på Norrköpings Slip vid Karlsrovarvet, där hon får en översyn och renovering av skrovet.