Ungdomar får träffa "uniformspersonal"

Det handlar om att alla parter ska lära sig att se varandra.

– Ja, precis så är det, säger områdespolisen Jonas som är med i projektet. Förhoppningen är att de ungdomar som går den här utbildningen ska kunna se oss människor bakom vår uniformer och vi i vår tur ska kunna se ungdomarna som finns under kepsarna.

– Det handlar med andra ord om en verksamhet, som ska var relationsskapande och ett värdegrundsarbete mellan oss och ungdomarna som är med i utbildningen.

– Vi inom polisen har annars inte så många praktiska moment under utbildningen, till skillnad mot skillnad mot exempelvis Räddningstjänsten, som visar hur man använder en brandfilt och annan brandsläckande material på bästa sätt.

– Och vi från polisens sida, berättar för ungdomarna om vad man får gör och inte får gör som polis. Det vill säga hur vårt jobb fungerar rent praktiskt.

Projektet heter MBU, Människan Bakom Uniformen och utbildningen med 10 möten sker i Kunskapens hus i Klockaretorpet.

– Och en målsättning med utbildningen, säger Jonas, är också att de här ungdomarna som är med ska få en insikt och kunskap om hur det är att jobba som exempelvis brandman, ambulanssjukvårdare, väktare eller polis.

Vem har då startat MBU?

– Det startade i Göteborg, efter att man upplevt en tid av oroligheter mellan ungdomar och samhällsstödjande människo i uniformsyrken, berättar Marco Briones, verksamhetsledare i Kunskapens hus i Klockaretorpet.

–  Efter starten i Göteborg, har flera andra kommuner, bland annat vi i Norrköping och även i Malmö, Stockholms förorter och Örebro, startat liknande projekt. Och det har vi gjort efter att ha fått tillstånd av Göteborgs kommun att använda det koncept som de var först med.

Vilka ungdomar är det som deltar i projektet?

– Det är 12 ungdomar, som vi valt ut, efter att de själva anmält sitt intresse via internet. Och de här ungdomarna kommer från olika bostadsområden i hela Norrköping.

Vad hoppas du man får ut av projektet?

– Framförallt att ungdomarna och de som bär olika uniformer, ska lära känna varandra och därmed kunna etablera bättre kontakt med varandra i framtiden.

– Och vår förhoppning är att de 12 ungdomar som deltar i den här utbildningen, ska dela med sig till andra ungdomar om vad de lärt sig  via bland annat sociala medier.

Är det både tjejer och killar bland ungdomarna?

– Ja, vi har valt ut sex tjejer och sex killar till den här utbildningen, som startade med en pilotomgång redan våren 2019 och nu är det dags igen med en ny utbildning.

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa