EU på schemat hela veckan på "Hulta"

Ny text till EU-hymnen på musiken, tal kopplade till EU på matten och EU-hinderbana på idrotten. Veckan som gått har genomsyrats av EU för eleverna i årskurs sju på Hultdalsskolan.

Undervisning och lärande 31 januari 2020 15:00

Hultdalsskolan i Åby håller som bäst på att bli certifierad skola för EU. Veckan som gick har man därför haft en temavecka om just EU för hela årskurs sju. 

– Vi vill utbilda eleverna så att de får med sig vilka möjligheter de har med bland annat jobb och utbildning. Och att de förstår kopplingen mellan det som bestäms i EU och det som händer i Åby, exemplifierar Marie Enström, lärare som sedan några månader är skolambassadör för EU, på den första grundskolan i Norrköpings kommun.

 

En del i certifieringen är att utse "EU-juniorambassadörer", som genom att lära sig mera om EU kan informera de andra på skolan. Nio elever i årskurs sju och en i årskurs åtta nappade, och sedan i höstas jobbar de extra med EU. Bland annat ska de skapa en "info-point", förbereda en resa till EU-parlamentet i Bryssel i höst och till temaveckan hade de skapat en Powerpoint-presentation, som de visade för elever och lärare i årskurs sju.

– Det är kul att få veta mer om EU. Det är ju inget man pratar om direkt! Man ser om det på tv, men det är ju inte så många i vår ålder som tittar på nyheterna. Så det är bra att vi kan visa vad de gör, säger Linnéa Lundblad, som är en av EU-juniorambassadörerna.

– Jag vill lära mig och lära andra. Så som samhället ser ut, att det är ojämlikt, så är det viktigt att vi berättar. Jag vill att man ska lära sig om EU och reflektera, fortsätter Selma Bäckstrand.

– Det är intressant att se vilka fördelar man har genom att vara med, som att jobba och plugga, säger Lova Eklund.

Brexit är väldigt aktuellt, och även det diskuteras i gruppen.

– De borde titta lite mer på konsekvenserna innan. Vad händer till exempel om det blir krig?, funderar Selma.

 

Under presentationen berättade eleverna om hur EU möjliggör att man kan arbeta och studera inom EU, om de olika EU-institutionerna, ledamöter, historia och arbetsuppgifter. Till sist hade de skapat en Kahoot (en slags digital frågesport) där elevernas kunskaper om EU testades. Under hela veckan genomsyrades lektionerna av EU. Exempelvis fick eleverna skapa texter till EU-hymnen på musiken, hoppa EU-hinderbana på idrotten och räkna mattetal kopplade till EU. En mattelektion ägnades åt Strasbourg, där eleverna fick mäta avstånd till Bryssel genom att uppskatta, skapa diagram och jobba med skalor. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa