Tipsad om dold krypta

Ett tips om en dold krypta innehållande ett skelett i Trångsundsgränd, Drothemskvarteret har nu lett till att Söderköpings kommun tillsammans med Östergötlands museum söker tillstånd för närmare undersökning.

25 augusti 2012 00:32

I onsdags besöktes Drothemskvarteret av ett prominent sällskap bestående av Barbro Mellqvist, Medeltidscentrum; Mats Magnusson, arkeolog på Östergötlands museum samt Marie Ohlsén, t f länsmuseichef.

Målet var att undersöka ett tips om en krypta som enligt uppgift ska vara belägen där koret för den gamla franciskanerkyrkan en gång låg, i Trångsundsgränd. Dessa kormurar hittades vid en utgrävning 1928. Någon gång på 1960-1970-talen ska kryptan alltså ha hittats där under men sedan åter lagts igen.

-Vid ett grävarbete hittades den här håligheten. Man tittade ner i hålet och såg ett tegelrum med åtminstone ett skelett i men sedan lades det helt enkelt igen, säger Mats Magnusson som tillägger att även om allmänheten naturligtvis är skyldig att rapportera eventuella fynd så är just detta preskriberat och man är tacksam att uppgifterna sent omsider har kommit fram.

Viktiga personer

Platsen man fått utpekad är alltså där koret för den gamla franciskanerkyrkan låg vilket är intressant ur arkeologisk synvinkel.

-En krypta belägen där bör ju innehålla viktiga begravda personer för denna tid, dessutom verkar det vara en hyfsat stor krypta som är några meter bred och sträcker sig längs med hela koret, bedömer Mats Magnusson.

Nu går man vidare med processen att kunna utforska dessa uppgifter, det första steget är att säkerställa att det är en krypta och var den är belägen.

- I nästa vecka ska vi sätta ihop en ansökan till länsstyrelsen om att gå vidare med att göra ett litet schakt och ta en första titt. Vi hoppas att tillståndet kan komma ganska snabbt.

Arkeologisk utgrävning

Efter detta blir det sedan en finansieringsfråga om att komma vidare med en mer allomfattande undersökning.

- Om vi konstaterar att det finns en krypta får vi söka medel till en regelrätt arkeologisk utgrävning. Här finns ju dubbla intressen, dels det arkeologiska där vi har ett åtminstone 500-årigt dolt rum att undersöka, troligen med begravda personer i. Men här finns ju också ett samhällsintresse eftersom det finns en risk att det kan rasa in. Det är otryggt att ha en hålighet under gatan även om det inte är mycket trafik just där, säger Mats Magnusson.

Vad gäller detta med att privatpersoner och företag döljer fynd eller väljer att inte offentliggöra tror Mats Magnusson att det har skett en förändring.

- I Söderköping verkar man numera vara stolt över sin historia och jag tror att medvetenheten har växt angående vikten att inrapportera eventuella fynd.

I första hand är det nu alltså en fråga om att vänta på tillstånd från länsstyrelsen för en titt. Den andra titten på 500 år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!