Surrande semestersex på isolerad ö

Varje sommar tar östgötska biodlare båten ut till Fångö med sina nordiska bin. Där får bina para sig i fred utan inblandning av andra raser.

15 juli 2008 03:00
I slutet av 1980-talet var det nordiska biet utrotningshotat. Nu har biodlare över hela landet tagit krafttag för att rädda birasen som en gång i tiden var den dominerande i landet. I Östergötland finns i dag tio biodlare som har nordiska bin, Håkan Rönnberg och Robert Svensson är två av dem.

 

- Min pappa hade italienska bin men jag har alltid varit intresserad av biologisk mångfald och finns det en ras som håller på att dö ut så vill jag ha den, säger Håkan Rönnberg.

 

Håkan och Robert berättar att hybrider ofta blir väldigt aggressiva vilken är en av orsakerna till att de värnar om den ursprungliga rasen.

 

Parningsstation
För att försäkra sig om att de nordiska bidrottningarna parar sig med rätt drönare åker Håkan, Robert och ytterligare en biodlare ut med sina bisamhällen till Fångö. På Fångö, som är en så kallad parningsstation, finns inga andra bin och ön är så pass isolerad att inga andra bin tar sig dit.

 

- För nordiska bin fanns det tidigare bara en säker parningsplats i södra Sverige och det var ön Lurö i Vänern så det kändes angeläget att starta ytterligare en, menar Håkan.

 

Både för att det skulle bli närmre att åka och för att minska inavelsrisken som blir fallet när alla bin får samma fäder. Nu har de nyttjat Fångö i fyra år och tycker att det fungerar bra.

 

Egen spermabank
Efter ungefär en vecka på ön flyger drottningen ut och väljer ut ett 20-tal drönare att para sig med.

 

- Sedan sparar hon sperman för resten av livet, säger Håkan Rönnberg.

 

En drottning parar sig bara en gång. Sperman sparar hon i sin egen lilla spermabank och tar fram när hon vill befrukta ett ägg.

 

När Folkbladet följer med biodlarna till Fångö har de redan varit ute en gång och lämnat fem bikupor med fullstora drönarsamhällen som består av en drottning, några hundratals drönare och en mängd följebin.

 

Dessutom har de placerat ut ett antal parningskassetter med en drottning och ungefär två deciliter följebin.

 

Det är med skräckblandad förtjusning vi tittar på när Håkan och Robert stoppar in sina bara händer i kassetterna fulla med bin.

 

- Vi hör på tonen om de är upprörda eller inte, säger Robert.

 

Båda två försäkrar att just deras bin är snälla och att de törs ha dem hemma i trädgården bara några meter från huset.

 

Via posten
Håkan och Robert letar efter ägg i parningskassetterna vilket är det säkra tecknet på att drottningen har hunnit para sig.

 

- Då tar man med dem hem igen och kanske skickar iväg några på posten till andra biodlare, säger Håkan.

 

Han intygar att det är sant att levande bin får skickas på posten och berättar att en del brevbärare blir förvånade när paketen surrar.

 

Av de parningskassetter som stått på Fångö i en dryg vecka var 22 av 30 lyckade, det vill säga att 22 av drottningarna hade lagt ägg.

 

- Det är normalt, vi siktar på att lyckas med runt 80 procent, säger Håkan.

 

Utseendemässigt är det lätta att särskilja ett nordiskt bi från ett italienskt bi på framförallt färgen. Det nordiska biet är mörkbrunt medan det italienska är gult och korsningarna randiga i olika nyanser.

 

- Det nordiska biet är duktiga på att övervintra och dra in ljunghonung, säger Håkan. Bland biodlare har det mörka biet haft ett dåligt rykte om att vara aggressivt men det gäller inte de bin som vi odlar på idag.

 

Blomman avgör
Även när det gäller honung finns det skillnader.

 

- Men inget som en amatör märker, det beror mer på vilken blomma biet har suttit på, säger Håkan.

 

Enligt biodlarna är honungen som går att köpa i vanliga mataffärer en salig blandning av olika sorters honung från olika sorters bin.

 

- Det är som att blanda alla sorters rödvin på systemet, säger Robert missnöjt.
Buckfastbin kommer ursprungligen från England och är i dag ett välkänt bi som dock inte utgör någon egen ras utan får betraktas som en avelsidé. Det vanligaste biet i Sverige.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!