Ekonomin i Söderköping sämre än befarat

Delårsbokslutet pekar på nära nio miljoner minus för 2019: nu skjuts investeringar på framtiden och anställningsstopp införs.

Nu sällar sig Söderköping till de många kommuner i Sverige som dignar under dålig ekonomi.

Nu sällar sig Söderköping till de många kommuner i Sverige som dignar under dålig ekonomi.

Foto: Patrik Selsfors

Söderköpings kommun2019-10-09 09:01

Läget ser mörkt ut när det gäller Söderköpings ekonomi som för så många andra kommuner i landet. På tisdagen gick kommunen ut med ett pressmeddelande om en ekonomi som "är mycket ansträngd" – detta efter att delårsbokslutet visat på ett underskott för 2019 på 8,8 miljoner kronor. Detta tillsammans med förra årets underskott skulle ge totalt minus 26 miljoner kronor.

Det här kommer att få konsekvenser när det gäller exempelvis investeringar, anställningar, konsulter och annat som man kan spara på – beslut om detta kommer att tas på kommunstyrelsemötet den 15 oktober.

De åtgärder som nämns är anställningsstopp men även investeringsstopp införs vilket innebär att alla investeringar som kan skjutas på framtiden stoppas. Dessutom planeras för införande av inköpsstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för verksamheten samt konsultstopp.

– Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om ett principiellt anställningsstopp, det är självklart att undantag kan göras, skolbarn och äldre ska inte drabbas, men delegationsordningen lyfts upp till kommunstyrelsen för att få kontroll på kostnaderna, säger Ulric Nilsson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen till Folkbladet.

När det gäller investeringsstopp så finns några beslutade projekt som är planerade i närtid: ett är ny skola i Alboga.

– Där är vi i slutskedet av detaljplanearbetet och det ska slutföras men sedan måste vi se över när skolan behövs i tid och det har med befolkningsutvecklingen att göra. Jämför man från sista augusti 2018 med samma tid i år så är det 27 färre barn i kommunen, påpekar Ulric Nilsson.

– Här måste vi fråga oss om vi kan använda befintliga lokaler tills vidare.

Underskottet för förra året stannade på 17 miljoner kronor. För det största underskottet stod då socialnämnden som hamnade på minus nio miljoner kronor. När det gäller Barn och utbildningsnämnden var underskottet på dryga fyra miljoner kronor. Även nu är det dessa nämnder som bidrar mest till underskottet.

– Ja, men av olika anledningar och på andra ställen än förra året, rent krasst är det ju där vi har lejonparten av vår verksamhet och våra kostnader, säger Ulric Nilsson som ändå tror att det här går att vända.

– Totalt har kommunen en omsättning på över en miljard och det är 8 miljoner vi behöver hämta hem, det är inte ouppnåeligt och kommer inte att lamslå verksamheten. Vi ska lösa det här.

Besparingar

I våras beslutade barn- och utbildningsnämnden som sparåtgärder att minska pengarna till Kulturskolan med en miljon; dra ner resurserna till elevhälsan med 600 000 kronor samt helt avveckla projektet Vetenskaparna vilket också ger 600 000 kronor. Förutom detta minskade man chefs- och ledningsorganisationen med 1,2 miljoner kronor.

Nu fortsätter alltså sparåtgärderna med investeringsstopp, anställningsstopp, inköpsstopp samt konsultstopp där undantag kan göras av kommunstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!