Valrörelsen går in i sin slutspurt och partierna presenterar nu sina avslutande vallöften såhär i elfte timman. Men det finns vissa politiska konfliktytor där ideologierna inte alltid är helt tydliga med var de står: en sådan är stad kontra landsbygd. Det här är kanske extra aktuellt i Söderköpings kommun där i stort sett 50 procent av kommunens invånare bor på landsbygden, till exempel i skärgårdsbygden i Sankt Anna. Det finns kort sagt vissa frågor som är specifika om man bor långt utanför en tätort.

Föreningen Navet i Havet har därför sammanställt fem frågor som de skickat till de politiska partierna med bäring på specifika ämnen som rör skärgårdsbefolkningen i S:t Anna. Det handlar till exempel om hur politikerna ser på S:t Anna-skolan, hur man vill trygga vård och omsorg, om fiberutbyggnaden och om man stödjer tanken på en gång- och cykelväg mellan Lagnö och Tyrislöt.

– Det är ju väldigt intressanta frågor för oss när det gäller kommunalvalet, säger Barbro Mellqvist, styrelseledamot i Navet i Havet och tillägger att föreningen är helt opolitisk.

Artikelbild

| Barbro Mellqvist i porten till Edgards på Lagnö.

– Vi har haft visst fokus på att stärka näringslivet och opinionsarbete är en viktig del av vårt arbete. Då är även de mer konkreta delarna som skolan och vägarna viktiga.

Det är hela fyra partier som inte återkommit med svar men från fem partier har man fått en respons: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Landsbygdspartiet samt Vänsterpartiet. När det gäller S:t Anna skola så är samtliga svarande partier i grunden positivt inställda: i flera av svaren breddas också frågan till att handla om möjligheterna till skolskjuts samt klimatet för näringslivet överhuvudtaget (för att få fler boende och på så vis öka elevunderlaget).

På frågan hur man vill agera för att få S:t Anna-bygden att växa svarar Moderaterna samt Centern att man bland annat vill verka för ett upphävt strandskydd i vissa områden medan Vänsterpartiet vill inrätta en kommunal tjänst som landsbygdsutvecklare och dessutom att det offentliga ska stå för att infrastrukturen fungerar. Liberalerna betonar att få igång husbyggandet och vill också se över strandskyddet medan Landsbygdspartiet belyser vikten av arbeten och näringsliv samt en fungerande kollektivtrafik för att förutsättningarna att växa ska finnas.

När det gäller cykelväg är samtliga partier som svarat positiva till att driva denna fråga gentemot Trafikverket.

Artikelbild

| Nicklas Lindekrantz, Landsbygdspartiet.

Barbro Mellqvist (som nu driver Edgars på Lagnö) har egen erfarenhet av att detta är en av de saker som brukar efterfrågas av besökande i skärgården men naturligtvis även av de bofasta.

– Det är en av de frågorna man får ofta av turister: var man kan cykla här ute? Men då brukar jag säga att jag inte rekommenderar att cykla överhuvudtaget på 210:an, framförallt inte ut mot Tyrislöt där vägen är väldigt smal, berättar Barbro Mellqvist som menar att vägstandarden överhuvudtaget är viktig för skärgårdsbygden.

Artikelbild

Peter Karlström, Centerpartiet.

– De tunga fordonen, som till exempel husbilar, ökar hela tiden så visst är det viktigt att vägarna här ute håller.

Den nyss insomnade sommaren har varit mycket bra för S:t Anna ur turisthänseende.

Artikelbild

| Malin Östh, Vänsterpartiet.

– Vi har haft väldigt mycket besökare här ute i sommar, framförallt där det finns närhet till vatten i och med att det varit så varmt. De olika näringsidkare här ute som jag pratat med ger alla samma bild, bedömer Barbro Mellqvist avslutningsvis.

Samtliga frågor samt partiernas fullständiga svar finns här.