Trafikproblem i Söderköping vid vägarbete

Förseningar i busstrafiken och kraftig köbildning: beläggningsarbetet på E22 får konsekvenser.

1 oktober 2019 16:00

Ett vägarbete på E22 förbi Söderköping har orsakat ganska så påtagliga trafikstörningar de senaste dagarna inne i Söderköping och anknytande vägar med bussförseningar och köbildningar som följd. Vid korset Erik Dahlbergsgatan – Ringvägen vid Fixområdet stod på måndagen och tisdagen flaggvakter och lots som reglerade trafiken.

Det handlar om ett beläggningsarbete som enligt Trafikverket sker på E22 från Fröberga till Östra Rydsvägen i båda riktningarna och som kommer att fortgå mellan klockan 6:00 och 16:00 till den 11 oktober. Det är dock tveksamt om det kommer att inverka på trafiken inne i Söderköping under hela den tiden.

– Vad vi har fått till oss från Trafikverket är att det blir trafikstörningar till och med onsdagen, säger Mattias Näsström, Trafikoperativ chef på Östgötatrafiken.

Arbetet har alltså lett till en hel del köbildningar – inte minst vid rusningstrafiken på morgonen samt eftermiddag. På måndagen fastnade vissa av Östgötatrafikens bussar i köerna så passagerare erbjöds att gå av där och då eftersom det enligt chauffören skulle gå snabbare att gå den extra sträckan än att vänta på att bussen skulle anlända till sin hållplats.

Östgötatrafiken bekräftar att det lett till en hel del störningar i busstrafiken till och från Söderköping.

– På måndagen hade vi några inställda turer och ganska stora förseningar, upplyser Mattias Näsström som rekommenderar att man har koll på Östgötatrafikens trafikinfo på nätet och har marginaler i sitt resande.

Det här har också uppmärksammats av Söderköpingsbor på sociala medier och många tar nu alternativa vägar vilket uppenbarligen inneburit att även dessa mindre vägar vissa tider haft stor trafikbelastning – även med tunga fordon.

Brukar Östgötatrafiken få information av Trafikverket innan stora vägarbeten drar igång?

– I regel kontaktar Trafikverket oss om vägarbeten men inte alltid. Sedan är det svårt för alla inblandade parter att bedöma hur stora förseningar det blir, om en gata är avstängd kan det vara så att många bilister väljer alternativa vägar och det uppstår köer också där, det är komplext och väldigt mycket hänger ihop, säger Mattias Näsström.

– Vi försöker informera så gott vi kan och beklagar om det uppstår förseningar och våra resanden drabbas. Reglerna för resegaranti och förseningsersättning gäller ju även här så det kan man ansöka om man blir försenad, information om vad som gäller finns på vår hemsida.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors