Det är fortsatta problem med grundvattennivåerna i östra delen av Sverige. De har fortsatt att sjunka även under juli och i östra delarna av Götaland och Svealand har de sjunkit i både de små och de stora magasinen enligt nya siffror från SGU (Sveriges geologiska undersökning). I området runt Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik lyser SGU:s grundvattenskartor fortsatt rött.

Det här beror till största delen på en lång period utan nederbörd från slutet av mars till början av april – en period som är viktig när det gäller att fylla på grundvattnet. Bo Thunholm, statsgeolog på SGU beskrev i juni situationen för Folkbladet:

– Det här är en av de tider på året man inte vill att det ska vara torrt för i mars-april brukar det bildas mycket grundvatten. En torrperiod mitt i sommaren spelar inte alls så stor roll eftersom mycket av nederbörden då avdunstar eller tas upp av växtlighet.

Artikelbild

| Det lyser rött i östra Götaland.

Han konstaterade då också att det teoretiskt skulle kunna regna så onormalt mycket under sommaren att det bygger grundvatten även om det var osannolikt men det har det alltså inte gjort. SGU rekommenderar nu de med enskild brunn i östra delen av Götaland att vara uppmärksamma på vattentillgången eftersom det lär dröja till åtminstone hösten innan grundvattennivåerna vänder uppåt igen.

Dessutom rekommenderas samtliga kommuner i södra Sverige att följa utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.