Det pågår ett rollspel när Folkbladet hälsar på i Sankt Anna skola under måndagsförmiddagen. Upplevelsepedagogen Karin Johansson spelar borgmästaren som just ställt barnen (f till klass 3) inför ett svårt val: frågan gäller om man ska bygga en solcellsfabrik som bidrar till mindre koldioxidutsläpp vilket dock innebär att man är tvungen att hugga ner skogen på platsen. Så vad ska man välja? Det ordnas en folkomröstning där barnen får göra plakat och driva sin linje, sedan görs själva omröstningen: barnen deltar med liv och lust och är uppenbart engagerade.

Rollspelet är baserat på de 17 globala utvecklingsmålen framtagna av Agenda 2030 och vill väcka frågor och tankar hos eleverna runt hållbarhet, framtidsfrågor och mycket annat.

– Vi vill visa att det faktiskt går att påverka men också att det finns konflikter mellan olika intressen, vi vill inte komma med pekpinnar, berättar Karin Johansson som här samarbetar med Lajvverkstaden från Västerås som har tagit fram detta pedagogiska lajv.

Artikelbild

| Barnen deltar med liv och lust i lajvet.

– Materialet bakom lajvet ska finnas tillgängligt gratis på nätet att ladda ner för lärare men vi kan också komma till skolan.

Materialet baseras på Ecorados läromedel (som tagits fram med stöd av SIDA) och bakom detta företag står Roland Arvidsson och Anders Carlsson som finns på plats på skolan denna dag.

– Det här materialet ingår i "Läroriket" som är ett av fyra ben i vår verksamhet, berättar Anders Carlsson, vd för Ecorado som förklarar grundtanken:

– Vi utgår från att det ska handla om att uppleva snarare än att läsa om för eleverna.

Artikelbild

| Kajsa Johansson spelar borgmästare i lajvet.

Roland Arvidsson bor strax utanför Söderköping och står bakom en annan del av Ecorado, nämligen "Sagoriket" där bland annat karaktären Professor Gullström ingår tillsammans med en mängd andra figurer – även detta med bäring på hållbarhet och miljö. Roland Arvidsson har nu under ett antal år startat upp verksamheter på andra håll i landet.

– Men det var här i Sankt Anna som Professor Gullström föddes när jag var barn och nu har vi visioner att dra igång saker härute, bland annat har vi planer på en flytande forskningsstation i Tyrislöt som utgår från Professor Gullströms värld men också på ett pedagogiskt centrum här i närheten som ska lyfta de här frågorna, berättar Roland Arvidsson.

Artikelbild

| Rolle Arvidsson hoppas på att dra igång flera projekt ute i Sankt Anna.

Just den här dagen är det också politikerbesök på skolan: Börje Natanaelsson (M), Inga-Lill Östlund (L) från det nya majoritetsstyret samt den nyblivna riksdagsledamoten Juno Blom (L) är med en stund på rollspelet och sätter sig sedan för att prata med Roland Arvidsson och Anders Carlsson om deras planer. Det utvecklas till ett samtal som bland annat handlar om hur de här läromedlen kan implementeras effektivt ute i skolorna.

– Det var en oerhört bra upplevelse man fick när man såg det här rollspelet, egentligen skulle man ha haft lärare med hit idag som kunde ha inspirerats av det här, menar Börje Natanaelsson.

Artikelbild

Hur det gick med omröstningen i rollspelet? Det blev till slut nej till solcellsfabriken och skogen får stå kvar. Men efteråt läser Karin Johansson upp vad som hände sen och det visar sig att även detta beslut får konsekvenser eftersom koldioxidutsläppen i staden fortsätter att öka.