Projekt för aktivitet

På fredagsmorgonen skedde en överlämning av utrustning till Ramunderskolan samt Nyströmska. Det är ett led i ett projekt initierat av Lions i Söderköping.

16 oktober 2014 13:42

Det började med att Pär Johansson i Lions club Söderköping i mars tog kontakt med Roberth Karlsson, vd på företaget Elektromontage för att tala om sponsring av Ramundermarknaden.

– Men Roberth sa att han hellre ville göra något för ungdomen i Söderköping för att få eleverna att delta i friluftsaktiviteter och eftersom vi i Lions tidigare har gett pengar till ett liknande, mindre projekt på Nyströmska skolan nämnde jag det och det tyckte han lät bra, berättar Pär Johansson.

Sagt och gjort, planerna för detta nya projekt drogs upp. Vad det handlar om är att via företagssponsring köpa in utrustning till friluftsliv och rehab som ska komma samtliga ungdomar mellan 13 och 19 år i Söderköpings kommun till del. Utrustningen ska endast användas under överinseende av ledare. På fredagen lämnades de första sakerna över av Intersport i Elektromontage's lokaler.

I första fasen står Elektromontage för 10 000 kronor av kostnaden och Lions lägger till lika mycket.

– Nu börjar vi så här och ser om vi får med oss ungdomar och skolan, Elektromontage fortsätter sin sponsring i fem år förutsatt att det fungerar som tänkt, vi vill också se om fler kan gå in och sponsra, säger Pär Johansson som tillägger att planen är att 20 000 kronor om året ska läggas i projektet.

I första steget har man köpt in friluftsutrustning som till exempel åtta par längdskidor i olika längder med tillhörande pjäxor. Vad gäller rehabdelen har bland annat spinningcyklar införskaffats.

– En av våra grundpelare i Lions är att varje krona ska gå till det vi samlar till, i detta projekt siktar vi in oss på att köpa rabatterade "off-season"-grejor men av god kvalitet. För de 20 000 kronor vi köpt grejor för nu är det egentliga värdet kanske 30 000, bedömer Pär Johansson som betonar att detta är en början och att aktörerna ska föra en fortgående dialog så det blir så bra som möjligt, man hoppas också på att projektet kan vidgas framöver.

Patrick Bartle, idrottslärare på Nyströmska ser stora möjligheter med detta projekt.

– Många har inte möjlighet att delta i till exempel skidåkning på grund av att man saknar utrustning, i vinter kan vi åka skidor i Petersburg, säger Patrick Bartle.

Projektet

Syfte: Att ge ungdomar 13-19 år gamla i Söderköpings kommun möjlighet att efter behov få tillgång till rehabträning och friluftsliv under skoltiden.

Det är ett tvådelat projekt: för friluftscenter ansvarar Nyströmska skolan, Ramunderskolan ansvarar för Rehabcenter.

Det kommer att finnas styrgrupper för de två delarna bestående av bland annat idrottslärare och rektorer. Dessa grupper ska organisera projektet och säkerställa kontinuiteten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors