Mynt hittade från 1300-talet

Tre mynt från 1300-talet, varav minst ett är präglat i Söderköping! Det har just nu hittats vid Skällviks gamla borgruin i Stegeborg.

14 juli 2016 17:00

– Att vi direkt känner oss säkra på att myntet gjorts i Söderköping, beror på att det är inpräglat ett stort S mitt på myntet, förklarar arkeologen Martin Rundkvist som leder utgrävningen.

Det känns som att den gamla borgen, med anor från 1300-talet, just nu upplever rena invasionen av människor.

– Det kan man nog säga, för vi är uppåt 20 arkeologer och arkeologstuderande från Umeå universitet, som är här just nu, berättar Martin Rundkvist, som är arkeologlärare.

Varför är ni här just nu?

– Vi har fått ekonomiska möjligheter via en stiftelse att undersöka Skällvik lite närmare under två sommarveckor. Och nu har vi öppnat schakt i alla hus här, där det inte är för tjocka rasmassor.

– Och det är mycket tack vare August Waldemar Lundberg, som var här 1902 och klarlade arkitektoniska frågor om Skällvik.

– Däremot samlade han inte in småföremål, som vi nu gör, men i och med att han tömde ruinen på stora rasmassor, kan vi nu komma åt kulturlagren. Och vi har redan hittat ett fint stensatt källargolv, mynt, spik och ben, som visar att de åt mycket spädgrisar

Hittade Lundberg ingenting?

– Jo, framförallt hittade de ben och spik och det lär de ha lagt i en tunna, för vidare befordran med ångbåt till Vitterhetsakademin i Stockholm, men det verkar som den aldrig kom fram, utan är spårlöst borta.

Kulturprofilen och lokalhistorikern Ola Lönnqvist från Söderköping är medlem i Skällviks Borgs vänner, och deltar nu aktivt i den pågående utgrävningen.

– Som ung ville jag faktiskt bli arkeolog, så att jag nu får möjlighet att vara med om den här utgrävningen känns riktigt spännande, säger han och avslöjar att han hoppas att den här utgrävningen får en uppföljning inne i Söderköping senare i höst eller vinter:

– Jag hoppas att Martin Rundkvist kan komma till Söderköping senare under året och hålla ett föredrag om den här utgrävningen, vad man hittat och kommit fram till.

– Själv, säger Ola Lönnqvist, har jag sökt upp alla dokument om Skällviks borg, som finns på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.

– På internet, har jag gått igenom något som heter Svensk diplomatarium, där jag hittat förteckningar om dokument från medeltiden. Och utifrån de här källorna kan man konstatera, att den här borgen har ägts 1250 till 1350 omväxlande av kungar och biskopar.

Hur är kopplingen mellan Skällvik och Stegeborg?

– Vi vet inte vilken anläggning som kom först, men i början av 1300-talet verkar de ha funnits i drift parallellt med varandra.

– Men lite senare under 1300-talet förekom det stridigheter bland annat här om makten i Sverige efter Nyköpings gästabud och då verkar det som att Skällvik eller Stegeborg förstördes 1319.

– Därefter verkar man ha satsat på att bygga upp Stegeborg igen, men inte Skällvik, även om Skällvik verkar ha fungerat som borg åtminstone till cirka 1360.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström -