Lex Sarah-anmälan om fasthållning

Ett fysiskt övergrepp på ett LSS-boende i Söderköping har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah.

Händelsen ska ha inträffat i december 2019.

Enligt anmälan har en person på LSS-boendet utsatts för fysisk begränsning genom fasthållning och hårdhänt handlag av personal. 

Den anställde bedöms ha uppvisat ett auktoritärt förhållningssätt med bristande respekt för den enskildes självbestämmande, trygghet och värdighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa