Kommunen säljer tomter för byggen

Vid senaste kommunstyrelsemötet beslutade majoriteten att gå vidare med försäljningen av mark till bebyggelse vid Kullborg och södra Eriksvik.

24 maj 2018 14:19

Dels gäller det en outnyttjad yta vid OKQ8-macken där Ramunderstaden planerar att bygga ett hus med cirka 20 lägenheter. Oppositionen ställer sig positiva till det bygget, men yrkade på avslag för en tomt i området som ska säljas till småhusbebyggelse.

I Kullborg gäller det nio tomter som kommunen planerar att sälja till småhusföretagen Hjältevadshus, Myresjöhus och Ädelhus. Oppositionen yrkade på avslag för två av avtalen.

– Vi tycker inte att det alltid blir bättre av att utnyttja varenda liten grön plätt till bebyggelse. Vi vill förädla i stället för att förtäta staden, säger Anders Eksmo (KD), gruppledare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa